Актуален брой

Предишен брой
Sunday, May 22
· Фестивал на бойните изкуства
· „Чепинец“ компенсира с успех в Ивайло
· Тежки наказания след скандалния мач
· Подкрепа за най-малките футболисти на „Чепинец‘‘
Tuesday, May 17
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 17.05.2022
· 100 години СУ „Васил Левски“: гордост и празник за цял Велинград
· Областният управител върна решението за придаване на алея към парцела на „Рич“
· Велинград търси място в нишата на конферентния туризъм
· Опасна детска пързалка пред „Фреш“
· Започна ремонтът на ул. „Цанко Церковски“
· Община Сърница кандидатства за Европейски етикет за иновации
· „Старото читалище - отново място за култура и изкуство“
· „Овчарска песен“ празнува 50 години
· Концерт на школата по китара
· Три дни Костандово ще бъде столица на фолклора в Западните Родопи

Търсене в архивитеЗА КОНТАКТИ
email: tempovelingrad@abv.bg
тел. 0885 22 40 04
тел. 0882298008

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ

Цени за реклама

Тракийското култoво място на Пашино бърдо стана обект с национално значение
Публикувано 2022-01-11 09:30:10 от Темпо


На 7 януари 2022 г. в Държавен вестник бе обнародвана заповед на Министерството на културата, с която се предоставя нов статут на Тракийската крепост в местността Пашино бърдо над Ракитово. Предложението е на министъра на културана и директора на НИНКН от 2020 г., като о него е дал становище и Специализираният експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности.


Новото наименование на археологическа недвижима културна ценност е „Тракийско култово място и антично укрепление в местност Пашино бърдо“. Обектът е с категория „национално значение“.
Заповедта определя териториалния обхват и границите на недвижимата културна ценност. Тя е в землището на Ракитово и в обхвата на ДГС „Ракитово“. Според заповедта няма необходимост от охранителна зона поради отсъствието на данни за наличие на археологически структури, свързани с недвижимата културна ценност извън полигона, описващ границите й.
Територията на недвижимата културна ценност се определя за археологическо и геофизическо проучване, консервация, реставрация, експониране и социализация на архитектурно-археологически структури. Забраняват се всякакви строителни дейности с изключение на изграждане на инфраструктура, свързана със защитата и/или експонирането на археологическите недвижими културни ценности, или за минимално необходимото бъдещо благоустрояване и осигуряване на достъп и обслужване на посетителите – подход към обекта, навеси, беседки, погледни площадки, пътеки и парапети, художествено и функционално осветление, експозиционни информационни табла, площадки за почивка. Работите, свързани със социализацията на недвижимата културна ценност, нарушаващи целостта на земния пласт, се извършват задължително под ръководството на археолог като спасителни археологически проучвания. Всички изброени дейности и инвестиционни инициативи за намеса в територията на недвижимата културна ценност се съгласуват с Министерството на културата, РДГ – Пазарджик и ТП ДГС „Ракитово“ и с РИОСВ – Пазарджик.
На територията на недвижима културна ценност се прилагат дейностите и мероприятията, предвидени в действащия ГСП от 2010 г. на ТП ДГС „Ракитово“. Забранява се залесяването на нова дървесна растителност. Работите, предвидени в ГСП, свързани с нарушаване на земния пласт, се извършват задължително в присъствието на археолог при стриктно спазване на неговите указания и на разпоредбата на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство. В такива случаи ТП ДГС „Ракитово“ предварително уведомява Регионалния исторически музей – Пазарджик и Историческия музей – Велинград. Забранява се бивакуване, къмпингуване, както и паленето на огън. Забранява се използването на териториите, включени в границите на недвижимата културна ценност, за депа за всякакъв вид отпадъци, изграждане на базови станции и ретранслатори на мобилни и ТВ оператори. Забранява се изграждането на ветрогенераторни и фотоволтаични паркове и площадки и др. Забранява се откриването на кариери за добив на подземни богатства.
Тракийската крепост и светилище от от V в. пр. Хр. се намира се на около 200 метра от поляната в местността Пашино бърдо. Ракитовци наричат местността “Пешин бърдо”, което ще рече “Първото бърдо”. Археологическите находки са известни като Скалата на Пашино бърдо. Местността се слави с поляните с най-дъхавия здравец в района и с красивата панорама към язовир Батак, рида Каркария, Алабак и Чепинската котловина. Пътят от Ракитово до Пашино бърдо се изминава пеша за около 4 часа. Има и път за кола през м. Блатца, около 15 км.
ТемпоSunday, May 22
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 24.05.2022
· Велинград посреща 24 май със знакови събития
· Три истории за разрушение, печалба и загуба
· Общинският съвет ще избере управител на болницата
· Регионалната програма за заетост ще разкрие 401 работни места
· Обучение за реакция при наводнения
· Съживяват фонда за развитие на летище Пловдив
· КРИМИ ХРОНИКА 24.05.2022
· Костадин Филипов: Нося Велинград в сърцето си
· Музеят празнува 18 май
· Старото читалище - кауза, която събира хората и подкрепя културата
· Малки обяви:24.05.2022
· Сериозен проект и страхотно преживяване
· Никола Тодев разказва в „Джинс“
· Костандово празнува с фолклорен фестивал
· Над 300 талантливи деца се изявиха на сцената в Драгиново
· Наши ученици спечелиха награда „Най-четящ клас“
· Достойно представяне на фестивал в София
·
· Общината връчи 39 купи за спортни постижения през 2021 година
 
Всичко за велинград