Актуален брой

Предишен брой
Sunday, May 22
· Фестивал на бойните изкуства
· „Чепинец“ компенсира с успех в Ивайло
· Тежки наказания след скандалния мач
· Подкрепа за най-малките футболисти на „Чепинец‘‘
Tuesday, May 17
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 17.05.2022
· 100 години СУ „Васил Левски“: гордост и празник за цял Велинград
· Областният управител върна решението за придаване на алея към парцела на „Рич“
· Велинград търси място в нишата на конферентния туризъм
· Опасна детска пързалка пред „Фреш“
· Започна ремонтът на ул. „Цанко Церковски“
· Община Сърница кандидатства за Европейски етикет за иновации
· „Старото читалище - отново място за култура и изкуство“
· „Овчарска песен“ празнува 50 години
· Концерт на школата по китара
· Три дни Костандово ще бъде столица на фолклора в Западните Родопи

Търсене в архивитеЗА КОНТАКТИ
email: tempovelingrad@abv.bg
тел. 0885 22 40 04
тел. 0882298008

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ

Цени за реклама

Удължен е срокът по програма “Патронажна грижа+”
Публикувано 2022-01-18 08:54:48 от Темпо


Бюджетът, осигурен за подпомагането възрастни хора и лица с увреждания ще бъде увеличен с 182 627.32 лева., изцяло финансирани от ЕСФ.
Срокът на изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Велинград“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0018-C01, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, финансиран от Европейски социален фонд на Европейски съюз се удължава, както следва:


- Направление I – дейност „Патронажна грижа +“ до 31.07.2022 г.
- Направление II – дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ до 30.09.2022 г.
Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 365 254,64 лева.. Бюджетът ще бъде увеличен с 182 627.32 лева., изцяло финансирани от ЕСФ.
Целите на проекта са осигуряването на подкрепа, чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания с услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Велинград, във връзка с разпространението на COVID-19.
За реализацията се осъществят два вида дейности, разпределени в направления, които посрещат нуждите на лицата от целевите групи на проекта.
Първи вид дейност „Патронажна грижа +“ по Направление I Патронажната грижа се предоставя на 81 лица- възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Велинград и обхваща следните услуги:
• предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора/медицински услуги, като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; оказване на помощ в дома за дребни социално-битови услуги/;
• предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; • доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
Дейностите се предоставят от специализиран екип – медицински сестри, психолог, социални работници, снабдители и др. Създадени са нови 14 работни места на територията на община Велинград.
Заявки могат да се подават всеки работен ден на следните телефонни номера:0887 10 20 56; 0885 89 81 83.
През досегашния период на изпълнението на дейността по проекта (01.02.2021-досега по Направление I ) е подобрено качество на живот на 91 жители на общината, попадащи в целевите групи, сключени 14 трудови договори със специализиран екип за срок от 12 месеца.
По Направление II, в деветте социални услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Велинград са назначени още 11 лица на длъжност „дезинфектатор”, които осъществяват регулярна дезинфекция на сградния фонд в описаните социални услуги, обезопасяване на помещенията, обслужващи над 200 потребители, подобрено а качеството на живот на представителите на целевите групи на 343 лица, осигурени са условия за защита и превенция разпространението на COVID-19 в социалните услуги, държавно делегирана дейност, закупени и доставени са лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.
Пресцентър на Община ВелинградSunday, May 22
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 24.05.2022
· Велинград посреща 24 май със знакови събития
· Три истории за разрушение, печалба и загуба
· Общинският съвет ще избере управител на болницата
· Регионалната програма за заетост ще разкрие 401 работни места
· Обучение за реакция при наводнения
· Съживяват фонда за развитие на летище Пловдив
· КРИМИ ХРОНИКА 24.05.2022
· Костадин Филипов: Нося Велинград в сърцето си
· Музеят празнува 18 май
· Старото читалище - кауза, която събира хората и подкрепя културата
· Малки обяви:24.05.2022
· Сериозен проект и страхотно преживяване
· Никола Тодев разказва в „Джинс“
· Костандово празнува с фолклорен фестивал
· Над 300 талантливи деца се изявиха на сцената в Драгиново
· Наши ученици спечелиха награда „Най-четящ клас“
· Достойно представяне на фестивал в София
·
· Общината връчи 39 купи за спортни постижения през 2021 година
 
Всичко за велинград