Актуален бройДоговори Парламентарни избори 2023Предишен брой
Tuesday, March 21
· Първи турнир по тенис на маса за купа „Велинград“
· „Чепинец“ завърши с победа Първата фаза на първенството
· Стартира Втората фаза на първенството в област Пазарджик
· Волейболистките от Дорково са шампиони на областта
Monday, March 20
· МИГ Белово, Септември, Велинград
Thursday, March 16
· На 20 март спират тока за 4 часа заради ремонт на подстанция „Велинград“
Tuesday, March 14
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 14.03.2023
· Какви са новите правила за снабдяване с дърва за огрев
· Общинската болница е кауза, борбата не е свършила
· Чака се извънредна сесия за болницата
· КРИМИ ХРОНИКА 14.03.2023
· Грижа в дома за 167 самотни възрастни хора
· Възстановиха разкопания участък на ул. „Гергевана“
· Да запазим Клептуза от нечисти ръце
· ARTE Feastival 2023 няма да се проведе

Търсене в архивитеПарламентарни избори 02.04.2023ЗА КОНТАКТИ
email: tempovelingrad@abv.bg
тел. 0885 22 40 04
тел. 0882298008

Цени за реклама

СЕСИЕН ОБЕКТИВ 26.01.2023
Публикувано 2023-01-31 09:25:00 от Темпо


ОТЧЕТ Приет бе отчет за дейността на Общински съвет - Велинград за шестте месеца от юли до декември 2022 г. Проведени са 6 заседания, от които едното е било извънредно. Приети са общо 154 решения, като нито едно от тях не е върнато от кмета или областния управител. Това е поредното шестмесечие, през което няма постъпило нито едно питане от съветници към кмета на общината и председателя на Общинския съвет.КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ Съветниците гласуваха общо 17 изменения в Програмата за капиталови разходи. Първоначално внесеното предложение за поредните промени, които се случват на всяка сесия без изключение, беше допълнително променено и разгледано в 4 комисии. Но в последния ден преди сесията администрацията внесе нови промени и това накара председателят на Комисията на общинската собственост Радослав Димов да попита какво налага 4 комисии да разглеждат едно предложение, а останалите 2 комисии да гласуват друго. Той обърна внимание и върху факта, че предложението влиза без задължителните подписи на кмета и без съгласуване от юрист и определи това като несериезно. В Комисията по икономика инж. Петър Кондев се аргументира с това, че такива промени не се правят за първи път. В крайна сметка на сесията точката бе гласувана с всички предложени промени на обекти и сумите за тях.

МЛАДЕЖ Без обсъждане бяха приети отчет по изпълнение на Общинския план за младежта за 2022 г. и план за 2023 г. Председателят на Комисията по образование, здравеопазване и култура Емил Моллов обърна внимание, че и в двата документа е пропуснато основното училище в Грашево и то трябва да бъде допълнено.

ТУРИЗЪМ Програмата за развитие на туризма в община Велинград през 2023 г. бе приета без забележки. Акцент в нея са честванията на два юбилея: 75 от създаването на Велинград и 15 години от получаването на званието СПА столица на Балканите.

СОБСТВЕНОСТ Гласувана бе Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023 г. В нея са включени имоти, които през годината общината планира да отдава под наем или да продава, като списъкът им може да бъде актуализиран през цялата година. Заложените прогнозни данни са, че през 2023 г. общината очаква да получи 125 000 лева от наеми на терени и обекти, 450 000 лева от продажба на общинска земя и сгради, 80 000 лева от наеми на земеделски земи и 2376 лева от концесии.

ПАША На територията на община Велинград има 13 800 декара пасища, мери и ливади, от които 2 010 декара са допустими земеделски площи за подпомагане.Общинският съвет прие план за пашата през 2023 г., който посочва разпределението на териториите в населените места от общината и реда за тяхното ползване от земеделски стопани и техните сдружения. Общинският съвет даде съгласие общината да предоставя за общо и индивидуално ползване общинските мери, ливади и пасища на собственици или ползватели на животновъдни обекти и на собственици на регистрирани пасищни селскостопански животни. Общината и ползвателите са задължени да поддържат териториите в добро земеделско и екологично състояние.

ЗДРАВНИ Общината ще отдаде под наем 4 помещения на третия етаж на кметството в Драгиново за здравни и социални услуги - лекарски и стоматологични кабинети. Процедурата ще е явен търг, а обектите ще се отдават под наем за срок от 10 години.

ДГ „ФАНТАЗИЯ“ След като години наред не намира друг вариант и през 2023 г. Община Велинград ще плаща наем на наследниците на фамилия Оскови за ползването на техния имот с площ 3049 кв.м., върху който е разположена Детска градина „Фантазия“. Месечният наем ще бъде 2950 лева за срок от 1 година. Сумата се променя всяка година, като през 2023 г. е увеличена с 13.5%. Пред Комисията по икономика бе обяснено, че това е по-малко от официално отчетената от НСИ инфлация за 2022 г.

ДОМ „ЕЛА“ Общинският съвет даде съгласие общината да кандидатства с проект „Изграждане на нов дом за стари хора „Ела“ по процедурата за директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС. С решението си местният парламент декларира, че предназначението на бъдещата сграда за дом за възрастни хора няма да бъде променяно минимум 5 години след нейното пускане в експлоатация.

ПАЗАР Съветниците взеха решение за откриване на процедура за отдаване под наем на два магазина на Пазара. Търговете ще са с явно наддаване.

„ВЕЛИНА“ Акционерното дружество „Велина“ ще направи за своя сметка реконструкция на съществуващ водопровод за минерална вода и ще изгради нов водопровод за минерална вода от каптаж „Чепино“ през Помпената станция до своя имот. Схемата на трасето е одобрена, в края на 2022 г. главният архитект е издал и разрешение за строеж. Съоръженията се изграждат от името на Община Велинград, ще й бъдат предоставени безвъзмездно от „Велина“ АД и актувани като публична общинска собственост, реши Общинският съвет. Решението бе гласувано с клауза за предварително изпълнение. Мотивът е, че така ще бъде защитен „особено важен обществен интерес“, защото при изпълнението могат да настъпят значителни и труднопоправими вреди, изразяващи се в преустановяване на водоподаването на минерална вода от каптаж „Чепино“ да множество потребители.

КЛАНИЦА Общинският съвет даде съгласие да промяна в отреждането на имот с площ 9 289 кв.м. в местността „Еловата“ в землището на село Кръстава. Досега отреждането е било „За отглеждане на животни“, а новото е „За кланица и месопреработване“. Собственик на имота е „ДМС ГРУП“ ЕАД.

МИНЕРАЛНА ВОДА Местният парламент разреши изработването на план-схема за нов водопровод за минерална вода от сондаж 13 в землището на село Драгиново до ул. „Мариница“. Общата дължина е 1 440 метра. Новият водопровод ще замени стария, който захранва училището, детската градина, обществени чешми и перални, административни сгради селото. Старият водопровод е амортизиран и води до чести аварии.

МВР Община Велинград ще предостави на Областната дирекция на МВР - Пазарджик два броя моторни превозни средства: джип КИА Спортиж и лек автомобил Рено. Автомобилите се предоставят за безвъзмездно ползване, а средствата са осигурени с целево от държавния бюджет за дейностите „Районни полицейски инспектори“ и „Детски педагогически стаи“.
Материалите от сесията подготви Елена БаеваTuesday, March 21
· Да се обединим за Радост!
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 20.03.2023
· Общината запази статуквото в градския и междуградския транспорт
· 17 съветници провалиха сесията за болницата
· ИЗБОРИ за 49-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ
· Кметът отказва да разгледа искания за достъп до информация за Клептуза
· Мъж от Дорково загина в пожар
· Община Сърница отново с одобрен проект по „Красива България”
· Демокрация или псевдодемокрация?
· С дарения ще се събират средства за параклис на връх Велийца
· 11 събития в „Програма Великден“ на музея
· История за АНСАМБЪЛ
· 40 групи идват за „Пролетно хоро“
· Златните деца на Велинград
· Възможности за подпомагане на земеделските стопани през новия програмен период
· Малки обяви: 20.03.2023
· 6 апарата заработиха в Центъра по хемодиализа „Д-р Александър Масларов“
· 101 години от рождението на Вела Пеева
· Успешно изпълнени мобилности по проект Еразъм+
· „Звънче“ със силна заявка за още музикални успехи
 
Всичко за велинград