СЕСИЕН ОБЕКТИВ 27.08.15
Дата: Wednesday, September 02 @ 09:08:18 UTC
Topic:


ОТМЯНА Областният управител Тр. Величков върна част от решение на Общински съвет - Велинград, с което се обявява търг за продажба на ливада с площ 4.779 дка в землището на село Чолаково. Решението е незаконосъобразно, тъй като ливадите публична или частна общинска собственост са под особена закрила и не могат да бъдат обект на продажба, пише в мотивите за връщането. На извънредната сесия на 24 август съветниците единодушно отмениха спорния текст. Натежа и фактът, че преди месец местният парламент не отмени, а потвърди върнато подобно решение, след което областният управител е сезирал съда. Сега съветниците решиха да изчакат как по казуса ще се произнесе съдът и отмениха търга.ЦСМП Върху имот в двора на общинската болница бе учредено право на строеж на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) - Пазарджик. В имота ще бъде построена едноетажна масивна сграда със застроена площ до 600 кв.м., която ще се ползва за Център за спешна медицинска помощ. Правото на строеж е безсрочно и безвъзмездно.

УЛИЦА Част от улица в района на Асфалтова база с площ 201 кв.м. бе преобразувана от публична в частна общинска собственост. Общината ще сключи предварителен договор със собственика на съседен имот Николай Горанов, който ще изкупи общинския имот по цена 20 лева за кв.м. без ДДС (общо 4040 лева при данъчна оценка на имота 2271 лева). С решението се образува нов парцел с обща площ 606 кв.м. с отреждане “За производство, търговия и услуги”. Болшинството съветници гласуваха “за”, групата на ГЕРБ се въздържа.

ПАРАЛЕЛКА Одобрена бе още една самостоятелна маломерна паралелка за учебната 2015/16 г. Тя ще бъде в 12-ти клас в СОУ “СВ.св. Кирил и Методий” във Велинград. Учениците са 11, а общината ще дофинансира 2 бройки, за да съществува паралелката.

РЕМОНТИ Прието бе увеличение на Програмата за капиталови разходи с 59 928 лева, които трябва да бъдат осигурени от собствени приходи на общината. Средствата са разпределени за ремонт на покривите на детските градини “Еделвайс” (5000 лв.), “Слънчице” (8000 лв.), “Фантазия” (8000 лв.) и 7000 лв. за готварска печка на ЦДГ “Радост” във Велинград. Градината в Света Петка ще получи 20 000 лева за ремонт на покрива и 7000 лева за готварска печка. 5275 лева са за закупуване на осветителни тела за площад “Македония” в кв. Чепино, 3653 лева за изграждане на канализация на ул. “Пушкин” и 3000 лева за проектиране на подпорна стена на ул. “Цар Самуил” под хотел “Олимп”.

“АВИЦЕНА” Общинският съвет подкрепи предложението на кмета Иван Лебанов за кандидатстване с проект “Мотивация за активност” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Общината ще сключи договор за партньорство по проекта с фондация “Разпространение на знание и социални дейности - Авицена”. Фондацията е с адрес в Смолян и управител Йорданка Андреева.

КРЕДИТ Съветниците дадоха съгласие за ползване на банков кредит в размер до 600 000 лева за междинни плащания по проекта за ремонт на булевард “Съединение”. Заместник-кметът Даниела Салкина предложи сумата да бъде до 1 милион лева, като бе обяснено, че в момента общината разполага с налични 1.8 милиона лева по кредитната линия. Повечето съветници обаче се обединиха около решението сега да гласуват до 600 000 лева, а на редовната сесия, която ще бъде в средата на месец септември, да одобрят останалата част от парите. Решението бе подкрепено от всички групи с изключение на ГЕРБ, които се въздържаха.

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=10961