Жена смая изпитна комисия с умения с бензиномоторен трион
Дата: Tuesday, September 08 @ 09:29:59 UTC
Topic:


Държавното горско стопанство ”Селище” е сертифицирано стопанство с международен сертификат за качество по и по FSC. В бъдеще до процедури за дърводобив ще се допускат само сертифицирани фирми и с назначени правоспособни секачи.


Наскоро в ТП ДГС “Селище”, община Сърница, се проведе курс и изпит за придобиване на свидетелство за правоспособност за работа с бензиномоторен трион и храсторез (резачка). С гордост съобщаваме, че на територията на нашето стопанство първата жена, явила се на този курс и достойно издържала изпита, е Атидже Мустафа Мехмед Мизюр от село Медени поляни. На изпита тя смая изпитващите с познанията си за устройството на бензиномоторния трион. Особено впечатляващи бяха и нейните практически умения при поваляне на дърво, кастрене и право рязане на шайби.
Придобитите след курса и успешно издържан изпит нови свидетелства за правоспособност важат на територията на целия Европейски съюз.
ДГС “Селище”

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=10971