Общинските избирателни комисии започнаха работа
Дата: Tuesday, September 08 @ 09:46:37 UTC
Topic:


Централната избирателна комисия не спази срока, който сама бе определелила в хронограмата за предстоящите избори, като утвърди общинските избирателни комисии не до 30 август, а в първите дни на септември.


ОИК - Велинград бе утвърдена с дата 3 септември 2015 г. Председател на комисията ще бъде Стоянка Гинчева от ГЕРБ, зам.-председател Никола Вецов от БСП-Лява България, секретар Мехмед Дживгов от ДПС и членове: Георги Петков и Натали Видаркинска, Георги Пашов, Юлия Маринова, Матей Станков, Иванка Станчева, Гергана Балтаджиева-Захова и Даниела Петакова. На първото си заседание ОИК е определила за говорители Иванка Станчева и Натали Видаркинска.
11 членове ще има и ОИК - Ракитово. Председател е Костадинка Янева от ГЕРБ, зам.-председател Ели Трендафилова от БСП-Лява България, секретар Сабрие Заирова и членове: Елвира Пелева, Катя Пелева, Горан Ангелов, Мария Арабова, Зорница Томова, Калинка Холянова, Магдалена Гатева и Виктория Гаврилова.
В Сърница ОИК е с председател Реджеп Ариф, зам.-председател Фейзи Хаджиев, секретар Аки Байрактар, членове: Алтай Църенски, Исмаил Бабучев, Айше Халачева, Асибе Мусова, Исмаил Талипов, Фейзе Айрова, Кемал Трампов, Ресим Фургьов.
Общинските избирателни комисии проведоха първите си заседания на 5 септември, а сред първите им задачи е регистрацията на партиите, коалициите и инициативните комитети на независимите кандидати, които ще се борят на местните избори на 25 октомври 2015 г. Крайният срок за тази регистрация е 14 септември. Очаква се още в първите дни да се регистрират инициативните комитети, които ще издигат независими кандидати, за да могат да започнат събирането на нужните подписи в тяхна подкрепа. За издигане на независим кандидат за кмет на община са нужни най-малко 500, а за независим съветник най-малко 250 подписа на избиратели.
Нов момент в работата на ОИК за тези местни избори е, че всяка комисия ще има сайт, на който ще обявява своите решения.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=10976