25-метрова кула известява за опасност от пожари в Ракитово
Дата: Tuesday, September 15 @ 10:08:38 UTC
Topic:


Приключи работата по проект “Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на град Ракитово, община Ракитово”, в резултат от който над Ракитово вече се извисява 25-метрова противопожарна кула.

Предазначението на новото съоръжение, което се намира на Пашино бърдо, е да извествява своевременно за опасността от възникване на пожари. Кулата е оборудвана с камери за дневно и нощно виждане, които се захранват от слънчеви колектори. Камерите се въртят автоматично на десет секунди, а записите се виждат директно на монитори в общинска администрация. Обсегът на камерата за видеонаблюдение е 15 километра.
Целта на реализирания проект е превенция на риска и ранно известяване при възникнали пожари на територията на община Ракитово в обсега на противопожарната кула.
Договорът е сключен между Общината и Държавен фонд “Земеделие“ за отпускане на финансова помощ по мярка 226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Стойността на проекта e 552 052,33 лв. без ДДС.
Елена Зарева

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=10989