Община Велинград подаде проект “Мотивация за активност”
Дата: Tuesday, September 22 @ 17:24:44 UTC
Topic:


Община Велинград подготви и кандидатства чрез електронната система ИСУН 2020 по Процедура BG05M9OP001-1.002 “Активни” с Проект “Мотивация за активност” на стойност 341 000 лв.
Проектът ще включва млади хора в обучение и ще им дава първи/нов шанс за работа. Ще бъдат активирани и интегрирани в заетост 60 младежи до 29-годишна възраст, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са обхванати от Бюро по труда.

Съобразени са нуждите на Община Велинград и младите хора от целевата група и младежите ще получат обучение за част от професиите: "Охранител", "Озеленител" и "Организатор на туристическа агентска дейност/селски туризъм".
Партньор по проекта е обучаващата организация Фондация “Разпространение на знание и социални дейности Авицена” - гр. Смолян. Очаква се след одобрение и сключване на договор дейностите да започнат през месец януари 2016 година.
Пресцентър на Община Велинград

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11008