“Мисията възможна - мисли зелено!”
Дата: Tuesday, September 22 @ 17:30:03 UTC
Topic:


Народно читалище “Отец Паисйй-1893” във Велинград започва своето участие в реализирането на проекта “Практически образователни еко дейности” под наслов “Мисията възможна - мисли зелено!” по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България (ППНОБ). Това бе съобщено по време на пресконференцията, организирана от ръководителя на проекта Силвена Байракова, културен мениджър към читалището. Като партньори в проекта ще участват Община Велинград и две училища - СОУ “Васил Левски” и СОУ “Св.св. Кирил и Методий”. Целевата група ще включва основно деца от 3. до 5. клас, но това не изключва участието на по-малки и на по-големи ученици.


Установено е, че все още в нашия град същиествува проблемът с пасивността на обществото към опазването на местното природно наследство. Ясно е, че изграждането на съзнание и ангажираност с екологичните проблеми се градят още от детска възраст. Ето защо основните цели на проекта са насочени към подрастващите, за да могат те да повишат интереса си към доброволческите инициативи, да се стремят към опознаване и опазване на природните дадености в общината и не на последно място формиране на отношение към разделното събиране на отпадъци и рециклирането им, както и търсене на нестандартни и успешни решения на актуални проблеми.
В проекта са включени и разнообразни дейности за реализиране на целите. Предвидено почистване на еко пътеки и туристически маршрути, практически занимания за рециклиране на хартия и превръщането й в различни фигури и предмети, компостиране на биопродукти и конкурс за арт проект от отпадъчни материали.
Изпълнението на дейностите по проекта е в рамките на 5 месеца от септември т.г. до януари 2016 г. Финансирането в размер на 2 394 евро, осигурени от ППНОБ, като и НЧ „Отец Паисий-1893” съфинансира проекта, с което общата сума за реализирането му става 2 664 евро.
Очакванията след реализирането на проекта са свързани с това той да допринесе за по-голямата информираност и ангажираност на подрастващите и на гражданското общество към природата и нейното опазване.
Георги Дишлянов

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11009