Съветниците удължиха договора с “Чепино автотранспорт” до 2022 г.
Дата: Tuesday, September 22 @ 17:41:27 UTC
Topic:


На последната редовна сесия от мандата си Общинският съвет единодушно гласува договорът за обществен превоз на пътници между общината и “Чепино автотранспорт” да бъде удължен с 5 години. Предложението бе внесено от съветника Тодор Ушев и единодушно подкрепено с 29 гласа “за”.


Договорът е сключен на 15 януари 2007 г. и изтича в началото на 2017 г. В мотивите си вносителят посочва необходимостта фирмата превозвач да направи допълнителна неотложна инвестиция, която ще подобри обслужването на пътуващите. За да не се стигне до влошаване на финансовото състояние на “Чепино автотранспорт” и да се гарантира разумна възвръщаемост на инвестициите, се предлага удължаване на договора с още 5 години. Подобна процедура е законово регламентирана за фирми, които извършват превози в отдалечени и труднодостъпни места по силата на Регламент № 1370/2007 г. на Европейския парламент.
Оказа се, че в Общинския съвет са постъпили 3 жалби срещу проекта за удължаване на договора, но впоследствие и трите са изтеглени от вносителите им.
Кметът Иван Лебанов заяви, че ако Общинският съвет гласува за удължаване на договора, той ще го подпише при определени условия. На първо място в анекса да залегнат задължения за превозвача да приведе транспортните средства в съответствие с европейските норми за обществен превоз на пътници. На второ място да залегнат задължения за социални облекчения, като пенсионерите ползват намаление 20%, инвалидите 50%, а децата с трайни увреждания до 18 г. и лица със 100% увреждания - 100% от цената на билета.
От името на “Чепино автотранспорт” Аделина Субева съобщи, че са закупени нови 3 градски и 2 междуградски автобуса, което ще подобри обслужването на пътниците. Тя подчерта, че във фирмата работят 100 човека и обърна внимание на новата фирмена социална политика, насочена към студентите, които пътуват с намаление до Пловдив и София.
Удължаването на договора с нови 5 години бе подкрепено от съветника Йордан Аршинков и без повече дебати бе гласувано от всички общински съветници.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11016