Честит юбилей
Дата: Tuesday, October 06 @ 10:15:13 UTC
Topic:


Д-р инж. Кирил Тодоров Цанов отпразнува 80-годишен юбилей. Той е роден на 28 септември 1935 г. във Велинград (с. Каменица). Завършва Горския техникум с първия му випуск, а след това Висшия лесотехнически институт в София. Успешно защитава дисертация и му се присъжда научното звание “кандидат на техническите науки" (сега “доктор”).


Трудовата му дейност започва през 1954 г. в Горското стопанство в гр. Нови Пазар, а след това работи като референт по охраната и лесничей в Горско стопанство Велинград, зам. директор на ГС Борово, директор на ГС Белово, а от 1971 до 1991 г. е директор на ГС Велинград. През 1991 г. е назначен за главен директор на Районна дирекция по горите в гр.Пазарджик, където работи до края на 1993 г., след което е пак директор на велинградското стопанство, на която длъжност през 1995 г. се пенсионира.
Под неговото ръководство са залесени и отгледани десетки хиляди декара нови гори и изведени отгледни и възобновителни сечи. Организирал е национални съвещания по горскостопански проблеми. Има публикувани много статии с професионална оценка и изводи по различни въпроси в областта на горското стопанство. Участва като съавтор и автор по написването на 7 книги, от които съавторство на “Иглолистните гори в България” и “Енциклопадичен справочник Чепино”. Автор е на книгите “История на горите в Чепинско” (2011 г.), “Наръчник по смолодобива" (2013 г.), “130 години горско стопанство Велинград (2015 г.) и др. Награден е с високи правителствени отличия. Негови статии са излизали и на страниците на “Темпо”, затова се присъединяваме към поздравленията и пожеланията по случай юбилея.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11043