Грънчарица - бомба със закъснител
Дата: Tuesday, October 06 @ 10:20:29 UTC
Topic:


В бр. 36/8-14.09.2015 г. прочетох статия за измислиците ислуховете за риска от разработване на рудно находище “Грънчарица”. Като автор се е обявил “Ресурс-1”, което при четене на текста правя извода, че може би това е концесионерът “Ресурс-1” АД.


В статията подробно се описва красотата на кристалите пирит, а така също и ювелирното им приложение по света. Вярно е това. Аз работих като подземен електромеханик на рудник в минните изработки на който излизаха уникални по красота кристали, в това число и пиритни образувания. Имам красива колекция от събрани от мен и одарени ми от приятели миньори кристали. Там е и една миньорска карбидна лампа. Всичко това вълнуващ спомен от началото на моя малко малко повече от 44-годишния ми стаж. Колкото и да въздишам по моите младини, аз не съм вдишал пирит.
Оловно-цинковите рудници на МОК “Горубсо” (в един от тях работих) са признати за силикозоопасни с постановление на Министерския съвет. Оловно-цинковата руда е съпътствана от мощни мраморни жили. Мраморът е отличен материал, красив конструктивен и облицовъчен такъв. Хиляди са по света мраморните скулптурни и исторически паметници. Няма описан в целия свят от древността до наши дни човек от гредане да е заболял от силикоза. Силикозата е нелечимо заболяване на дихателните пътища и белите дробове. Краят е мъчителен и неизбежен - смърт! Най-честа е заболеваемостта на забойните работници и на товарачите. Монолитният и красив мрамор при пробивно-взривните работи се раздробява на късове с различна големина, в това число и на наночастици. Нано е метър по 10................-9. Нарочно не употребявам микроскопични частици, защото те са хиляди пъти по-големи от наночастиците. Тези частици витаят в атмосферата и под земята или над повърхността причиняват само лошо. В опло време те се носят от въздушните течения. При отрицателни температури те много бързо кондензират и падат на повърхността. По наблюдения се вижда, че до изводите на вентилационните шахти няма растителност и животинско присъствие. Безопасният мрамор и пирит, раздробени на частици с нано размери, са статали смъртно опасни. Това не са апокалиптични видения, а реалност!
Авторът “Pесурс 1” обяснява, че трошенето на рудата ще става в подземна камера. Цитирам: “първо, целият трошачен процес е съсредоточен под земята, за да се минимализира вероятноста от запрашване, така че пиритен прах над Кръстава няма да има”. Излиза, че прах при трошенето има, но под земята е минимализиран. А праха от трошачките под земята ли ще се складира? Санитарно-техническите норми изискват вентилиране от система, която ще издухва праха от трошенето на повърхността. Дали се птроши под или над земята, полученият прах ще се окаже в атмосферата на Кръстава.
Концесията е за добив на многометална руда. Нашето внимание е съсредоточено за волфрам. Медицинските заключения за вредата от волфрам върху организмите са категорични. Получените при пробивно-взривни работи и трошенето на руда волфрамови частици с нано размери са част от промишления прах. Те витаят в атмосферата, носени от въздушни течения. И при подходящи условия падат върху почва, растения и животни. Помним радиоактивния прах от аварията на Чернобилската АЕЦV Този прах измина хиляди километри. Концесията е за 30 години с опция за още 15. Един огромен срок, в който ще се произвежда и разпространява руден прах.
Данните от специализираната литература сочат, че в шеелита се срещат арсенопирит и цианови съединения. Те са силно отровни.
На повърхността ще се складира рудна маса. А така също и хиляди кубици баластра, поручена от проходките на хоризонталните изработки - галериите и вертикалните изработки - комините. Хиляди кубици баластра ще се получат от огромната камера за трошачката и нейните захранващи и отвеждащи съоръжения. Всичката тази баластра ще се складира на повърхността. това са хълмове с хиляди кубици. Баластрата ще се увеличава с количеството отбит материал при постоянно провежданите проходки. Какви са количествата в кубит от скрадираната руда и баластра? Концесионерът е задължен да представи “Проект за управление на отпадъците”. Няма такъв проект.
Авторът “Ресурс-1” пише цитирам: “Всички предполагаеми отрицателни въздействия върху флората и фауната в района ще бъдат минимализирани”. Не ликвидирани, а минимализирани. Какво да говорим? Ще има отрицателни въздействия - ето в това ни убеждава концесионерът.
Тук не съм засегнал всички поражения, които в интерес на колосални печалби за концесионера ще донесе на района и населениято. Има още много да се пише за това и за откровените лъжи на концесионера.
инж. Емил Вълков

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11047