Еко-инспекцията откри нарушения във Велинград и Сърница
Дата: Thursday, October 15 @ 15:13:04 UTC
Topic:


РИОСВ-Пазарджик оповести резултатите от проверките, извършени през септември. В прессъобщението на инспекцията се посочва, че сигнал за разкопани ливади и образувано нерегламентирано сметище до бетонов център, близо до завод “Кристал” във Велинград, се е оказал основателен.

Дадени са предписания за почистване от строителни отпадъци и инертни материали на имотите на “Металика”ЕООД и възстановяване на почвената покривка и за почистване от община Велинград на битови отпадъци до бетоновия център в м. “Калище”.
Подаден в РИОСВ сигнал за нетърпима миризма и дим от комина на общинската болница е препратен по компетентност на община Велинград, заради необходимост от спешна проверка.
Сигнал на гражданин за забелязана умряла риба в яз. “Доспат”, е препратен по компетентност на Басейновата дирекция в Благоевград.
При проверка са установени нарушения на територията на община Сърница. По поречието на р. Доспат, от с. Медени поляни, през с. Побит камък, до вливането й в язовир “Доспат“ при Сърница, е констатирано нерегламентирано сметище от битови отпадъци, вкл. излезли от употреба гуми по брега и коритото на реката, в землището на с. Медени поляни, зад крайпътна чешма, както от двете страни на моста на реката при с. Побит камък. Съставени са актове за административно нарушение на Закона за управление на отпадъците на кметовете на община Сърница, с. Медени поляни и с. Побит камък. Даденото предписание за почистване и предприемане на мерки за недопускане на нови замърсявания е изпълнено.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11067