Фондация ще помага на млади таланти
Дата: Thursday, October 15 @ 15:14:02 UTC
Topic:


Фондация “Градивност” Велинград, създадена през 2014 г. с основната мисия да развива талантите и силните страни на местното население, както и да подпомага дейността на местните читалища, успя в тежка конкуренция с над 60 организации от цялата страна да защити концепция за проект и да стигне втори етап на конкурс по Програмата за детско и младежко развитие на фондация “Работилница за граждански инициативи“, осъществена с финансовата подкрепа на фондация “Оук“ (фондация, финансирана от правителствата на Швейцария, Великобритания, САЩ).


Планираният проект ще се изпълни в партньорство с община Сърница и местното читалище “Просвета“. Така най-младата община в България ще изгради дългсрочни работещи партньорства за да се развива и да прогресира. Община Сърница активно подкрепя местното читалище и цели да го превърне отново в център за развитие на култура и занаяти и да спомага за квалификацията млади кадри от града.
Проектът ще цели:
* Разработване на обучителни програми: занаяти, спорт и театър, които да се базират на местните традиции, както и на силните страни на целевата група;
* Подкрепа за социалното и емоционално развитие на децата и младежите и подбряване на уменията им за работа в екип и общуване чрез обучения в три групи по 30 младежи на занаяти, спорт и театър.
* Поощрение за екипна работа на деца и младежи от град Сърница, чрез две събития за обмяна на опит с връстници от друга община;
* Дейности за информация и публичност: пресконференции, отразяване на планираните събития и срещи, разработване на интернет сайт на читалище "Просвета" и района.
* Закупуване на лаптопи и стационарни компютри за нуждите на читалището и общината;
* Закупуване на литература включително и на чужди езици за местната библиотека;
* Закупуване на материали за обученията по спорт, занаяти и театър;
Програмата за детско и младежко развитие на фондация “Работилница за граждански инициативи“ е насочена към развитие на деца и младежи. Програмата цели да развие умения за справяне с трудности и да повиши самоувереността на децата и младежите, но и да подобри уменията на възрастните да им оказват подкрепа.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11068