Ремонтът продължава с асфалтиране
Дата: Thursday, October 15 @ 15:47:34 UTC
Topic:


По-малко от два месеца остават до пълното приключване на големия проект за реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици и паркове с прилежащи към тях зони в централната част на Велинград: отсечката от жп прелеза при езерото Клептуза, улиците “Димитър Благоев”, “Братя Маврикови”, площад “Македония” в кв. Чепино, ул. “Св.св. Кирил и Методий” и целия бул. “Съединение” до пресечката с ул. “Климент Охридски” в кв. Каменица (моста до извор “Власа”).


За много хора асфалтирането е болна тема и сега, когато то предстои за главната и най-натоварена улица на Велинград, потърсихме повече информация за дейностите по договора между Община Велинград и фирмата изпълнител “ИСА 2000” ЕООД.
В част “Асфалтови работи” е посочено, че ще бъде извършено цялостно асфалтиране на общо 32 671 кв.м. пътна площ (от ул. “Никола Ихтимански” в Чепино до ул. “Лиляна Димитрова” в Лъджене), като 28 701 кв.м. ще бъдат с нов асфалтобетон тип А с дебелина 5 см., а 3 970 кв. м. с дебелина 4 см. Преди това ще се постави битумен разлив за свързване с асфалта. Старата асфалтова настилка по булеварда ще бъде използвана за основа и върху нея ще се нанесе новият слой. Така общата дебелина на покритието (старо и ново) може да достигне до 10-12 см.
В участъка от ул. “Лиляна Димитрова” (светофарите пред ДГС “Алабак”) до ул. “Климент Охридски” се премахват паветата и на тяхно място ще се постави нов асфалт. Предвидено е на 10 202 кв. м. да се нанесе асфалтобетон тип А с дебелина 4 см, а на 1 224 кв. м. слоят да бъде 5 см., но не от асфалт, а от биндер (асфалтова смес за свързване). Преди тези настилки се полага и битумен разлив.
Няма да се асфалтират в Чепино площад “Македония”, улиците “Димитър Благоев”, “Братя Маврикови” и част от бул. “Съединение” - от площада до ул. „”Никола Ихтимански”. Там си остава старата настилка с павета (на места пренаредени заради смяна на част от водопровода) , защото центърът на Чепино попада в зона с паметници на културата, като средата не се променя, а се запазва.
В договора по изпълнение на проекта са посочени и гаранционните срокове за вече изпълнените строително-монтажни работи. За пътищата при основен ремонт и рехабилитация, където се включва и асфалтирането, гаранцията е за срок от 2 (две) години.
Георги Дишлянов

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11080