Атанаска Хрисчева бе избрана за врид кмет на общината
Дата: Tuesday, October 20 @ 11:14:15 UTC
Topic:


На извънредна сесия на 17 октомври Общински съвет - Велинград избра девет човека, които ще изпълняват функциите на кметове до полагане на клетва от новоизбраните кметове.
С явно гласуване и пълно единодушие за временно изпълняваща длъжността кмет на Община Велинград бе избрана Атанаска Хрисчева, която досега бе заместник-кмет в екипа на кмета Иван Лебанов. Съветниците определиха възнаграждение, равно на кметската заплата - 1460 лева.


Врид кметове ще има и в 8 населени места, чийто настоящи кметове са се кандидатирали за нов мандат. За врид кмет на Света Петка бе избрана Атидже Онбаши със заплата 670 лв., на Пашови Муса Сираков - 670 лв., на Кръстава Айше Али - 670 лв., на Грашево Метко Алишов - 670 лв., на Драгиново Димитър Хаджиев - 770 лв., на Абланица Снежана Горумова - 570 лв., на Рохлева Халил Болутов - 570 лв. Единственият спор бе за врид кмет на Бирково, където Любомир Перчинков от ГЕРБ предложи Муса Бирков. В крайна сметка бе избран Али Якубов със заплата 570 лв., след като от ОА обясниха, че в повечето случаи са предложили служители в кметствата, за да се пестят средства.
След като символично удари последния звънец и закри последната сесия на този Общински съвет, председателят Дияна Кехайова пожела честна кампания и успех на всичи кандидати за общински съветници в бъдещия местен парламент.
Елена Баева





This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11099