С мисъл за бъдещето
Дата: Tuesday, October 27 @ 17:20:14 UTC
Topic:


СОУ "Васил Левски" стартира поредния си европейски проект през месец октомври, с който отново дава шанс на своите възпитаници не само да опознаят културата и традициите на други държави в Европа, но да бъде полезен и при реализацията им.


След поредицата успешни проекти по програмите "Коменски" и "Еразъм+" училището си е поставило още по-амбициозни цели, които отговарят на бързото развитие на всички сфери в обществения и икономически живот в Европа - изследване на работния пазар и възможности за кариерно развитие в България и европейските страни. Изследването изисква ефективно прилагане на ИТ уменията на учениците, развитие и усъвършенстване на езиковите умения на участниците не само при проучванията, но и при всички планирани мероприятия, тъй като английският език е работен език по проекта. Не на последно място е възможността на всички участници от шестте страни да общуват помежду си, да посетят пет страни и да се запознаят с културата и традициите им. Проектът “YMWPE+” ще се осъществи в рамките на две календарни години и освен СОУ "Васил Левски" в него ще участват още пет училища от Испания, Гърция, Полша, Румъния и Литва.
На пресконференция, проведена в мултимедийната зала на училището, родители и ученици бяха запознати с целите на проекта, както и подробна информация за първата среща на шестте училища, която ще се проведе във Велинград през м. ноември 2015 г. Редом с планираните срещи и мероприятия по проекта, ще бъдат изнесени шест урока по първата тема на проекта, като учителите ще ползват иновативната методология CLIL, a разработените уроци ще могат да се видят в електронната книга на проекта както и в сайта на СОУ "Васил Левски" Подготовката за тази среща, както и проучванията на индустрията на страните в Европа, вече започнаха и участниците могат да споделят първите си резултати със своите връстници от другите страни в сайта на е-twinning.
Несъмнено работата по проекта ще бъде приятна и ползотворна. Да си пожелаем успех, за да може проектът да продължи реализирането на дългосрочните цели на СОУ "Васил Левски" като училище, което години наред се е доказало като иновативна и успешна институция в град Велинград.
Иванка Пукнева, учител по англ. език и координатор на проекта

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11104