Пилотна образователна програма за съдебната власт
Дата: Tuesday, October 27 @ 17:25:08 UTC
Topic:


През учебната 2015/2016 г. СОУ “Св. св. Кирил и Методий“ Велинград е одобрено от РИО Пазарджик за участие в пилотна образователна програма “Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие“.
Самата пилотна програма е продукт на споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образование и науката и цели повишаване на информираността сред учениците относно структурата, функциите и значението на съдебната власт в РБългария, както и повишаване на тяхната правна грамотност и култура.

Програмата ще обхваща учениците от 8 до 12 клас и ще се провежда в часовете на класния и по етика и право.
Определени са съдиите и прокурорите лектори и наставници по темите - съдия Тотолакова и съдия Иванова от Pайонен съд - Велинград и прокурор Малинова, прокурор Балева и прокурор Палавеев от Районна прокуратура - Велинград. Темите са с широка обхватност, като включват информираност за разпределението на властите според Конституцията на РБългария, функции на съдебната власт, представяне на професиите съдия, прокурор, следовател, информираност как могат да бъдат защитени правата чрез съдебните институции и много други. Интерес представляват (с оглед възрастовата уязвимост на аудиторията) престъпленията, извършвани от наркозависими лица, домашното насилие над малолетни и непълнолетни, децата и компютърните/кибер престъпления, възпитателните мерки за деца с противообществените прояви, хулиганските прояви и др. Програмата ще се изпълнява през цялата учебна година под формата на лекционен курс, интерактивни уроци, симулативни процеси и викторини.
ст. уч. Лиляна Шаламанова

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11106