Отново за Възпоменателен кръст - Велинград
Дата: Tuesday, October 27 @ 17:37:10 UTC
Topic:


Изминаха няколко месеца от последната информация по подготовката за издигане на възпоменателен християнски кръст на паркинга пред гроба на Вела Пеева. Направеното през този период може да се каже, че завършва един предварителен етап и поставя началото на последния - самото реализиране. Вече има завършен проект, изработен безвъзмездно от инж. Благой Грънчаров от Велинград. Дадено е строително разрешение за неговото осъществяване. Избран е главен изпълнител на проекта - фирма “ТРАНСМЕТАЛ” Велинград, предстои подписване на договор за изпълнение. Обща стойност на проекта достига 100 000.00 лв.


На страницата във Фейсбук: Възпоменателен кръст - Велинград можете да намерите сметката за дарение и да следите хода на дарителската кампания по набирането на следствата. Сдружение за развитие Западни Родопи - Велинград слага началото с 6 300 лв., събрани от продажбата на календари през 1999 - 2000 год. В църквите, а и на други места, ще бъдат поставени кутии за малки дарения. Дарителите по банковата сметка ще бъдат посочвани по име на фейсбук страницата на проекта, ако не желаят, ще бъдат споменавани като „анонимен дарител”. След издигането на кръста, в бетонната основа ще бъде поставена книга на дарителите, с имената на всички допринесли за неговото построяване.
Отправяме призив към всички граждани да направят дарение, колкото могат, за издигането на този символ на града. Една приблизителна сметка показва, че ако всеки от 20 000 жители на града дари по 5 лв., то ще осигурят необходимите средства. Банкова сметка за кръста: BG28BPBI79301063190301 в Пощенска банка - Велинград.
Сдружение за развитие Западни Родопи - Велинград

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11112