Честито! И вечно бъди!
Дата: Tuesday, November 01 @ 10:25:24 UTC
Topic: Култура


Кога отлетяха годините!
Колко много за един човешки живот са 50-100 години, а колко малко за една такава жизнеспособна, уникална институция като читалището - моето второ семейство!
Сякаш бе вчера! В съзнанието ми не избледнява, а напротив - с цялата мъдрост от натрупалите се години е все по-ярък споменът от онази паметна в моя живот 1952 година, годината на моята първа официална среща с читалището в Чепино. Заедно с нашия класен ръководител Никола Зисов целият клас, построени в редица, прекрачихме прага на храма на културата в нашия квартал - читалището! С трепет в сърцата очаквахме много важен за нас момент - щяхме да станем членове на читалището, там, където нашите родители прекарваха всяка свободна минута от своето време. Вълнението ни беше още по-голямо, когато там ни посрещна обичаният от всички ни учител и наш режисьор в читалищната самодейност Давид Асьов (под неговото вещо ръководство нашият клас подготви и представи “Овчарчето Калитко” - пиеса, която изиграхме с успех не само в нашето читалище, но и в Лъджене, Каменица и Ракитово). Мили спомени! Ще ми се да споделя всичко това, защото мисля, че всеки човек трябва да запази в сърцето си “първите стъпки” във всяко свое начинание, за да надгражда успехите, та дори и неуспехите в своя живот.
Родно читалище! Колко скъпо си ти за всички нас тук в Чепино! Няма да сгреша, ако кажа, че едва ли има дом в нашия квартал, който да не е свързан с живота и дейността на читалището през тези 100 негови години.
А колко са всъщост 100 години? За някой може би просто отминало време, а за мен моя живот, преминал с пулса на моето читалище.
Затова за мен читалището не е обикновено място, а дом с широко отворени врати за своите “деца” и в тежки, и в леки моменти. Всичко в него е събрало частите на един духовен храм: сцената - място, от което се лее слово, искрят разноцветните багри на костюмите, звучи вълшебна музика. Пространството за публиката - долу, където хората могат да поглъщат с всичките си сетива познание и наслада, а това да ги възвиси, да ги прави по-мъдри и по-добри!
Читалището в с. Чепино е създадено през 1905 г. и първото му име е “Искра”. Негови основатели са Филип Главеев, Мойсей Праматаров, Миладин Досев, Александър Лачев, Атанас Праматаров, Иван Илиев. Първата сграда на читалището е Грънчаровата къща, намираща се срещу църквата. През този период дейността се състои преди всичко в изнасянето на сказки с просветна и здравна тематика и театрални представления.
Под името “Искра” читалището съществува до Първата световна война, когято членовете му заминават на фронта, а читалищната дейност замира. На 10 май 1925 г. читалищната дейност се възражда, а заедно с това читалището приема името “Св. св. Кирил и Методий”. Председател е Георги Наков.
Годините 1925-26 са изпълнени с активна културно-просветна дейност. Библиотеката е имала над 1000 тома, които за времето си са били голямо богатство. Но читалището има проблем - помещава се в една училищна стая.
Инициативен комитет заедно с цялото население на селото и подкрепата на кооперация “Пробуда” подемат тежката и отговорна задача да се построи читалищна сграда. Основният камък е положен на 19 август 1928 г., а сградата е завършена през 1933 г.
Дейността на читалището се разраства. Благодарение на неуморната работа на Ангел Масларов и Петър Попатанасов библиотечния фонд се увеличава и достига около 3200 тома.
През 1939 г. с дарения на чепинци са закупени инструменти за духовата музика и диригент на оркестъра става Нено Парапулов. Той създава същата година и първия забавен оркестър. През 1944 г. председател на читалището става изявеният читалищен деятел Коста Костичков, а секретар Вера Петрова. През 1953 г. е създаден и фолклорният състав с ръководител Димитър Ганев. На 24 май 1955 г. читалището е обявено за образцово. Оттогава, независимо от политическите и икономическите промени, които настъпват в страната, през цялата си 100 годишна история читалищете е оставало вярно на своята културно-просветна и народополезна мисия.
Днес то е основната културно-просветна институция в кв. Чепино, която с работата си и богати традиции отстоява своето място в ежедневието на чепинци. Неговите основни дейности - фолклорен ансамбъл “Чепино”, детски ансамбъл “Чепинче” и библиотека, която разполага с над 35 000 тома и повече от 1000 постоянни читатели годишно, са доказателство за упорития труд на читалищните дейци, за тяхната любов и всеотдайност към род и традиции. Затова през тези 100 години читалище “Св. св. Кирил и Методий” е място за среща между поколенията, поддържащи жива искрата от онази магическа спойка, съхранила българщината във времето.
На всички хора от кв. Чепино - честит юбилей! На всички самодейци, свързали живота си през годините с този на читалището - честит юбилей! На всички служители в читалището, които всеки ден утвърждават неговите принципи и поддържат жив неговия дух - честит юбилей!
Бъдете живи и здрави и нека вечно да свети в сърцата ви онази малка свещичка, поддържаща и до днес българщината у всеки един от нас! Честито!
Георги Василев, председател на читалищетоThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1709