ВАС обяви решение на Общинския съвет за незаконно
Дата: Tuesday, November 01 @ 10:26:59 UTC
Topic: Криминална хроника


С дата 25 октомври 2005 г. Върховният административен съд реши, че през декември 2004 г. Общински съвет - Велинград е взел незаконосъобразно решение за отстраняване на Стоян Дулев от кметския пост. ВАС се произнесе по жалба на Общинския съвет срещу решението на Пазарджишки окръжен съд и го потвърди. Върховните съдии считат, че когато на 9 декември 2004 г. общинските съветници са потвърдили своето решение от 25 ноември 2004 г. за сваляне на временния кмет, те са се произнесли извън своята компетентност. Причината е, че между двете дати Ст. Дулев е оспорил в съда първото решение. Не може Общинският съвет да се произнася по решение, което е отнесено пред съд, постановява ВАС. Съдиите отхвърлят тезата на Общинския съвет, че Ст. Дулев е трябвало да обжалва решението първо пред тях с мотив, че действайки в защита на интересите на гражданите, тогавашният врид кмет е имал законовото право и основание да сезира първо съда.
Тричленният състав на ВАС отхвърля и мотива на Общинския съвет, че след избора на г-н Дулев за кмет през септември 2005 г. неговата миналогодишна жалба няма правни последици. Съдът припомня, че субективно право на Ст. Дулев е дали да оттегли жалбата или не, че той има право да се защити, тъй като решението на Общинския съвет е имало спрямо него и имуществени, и морални последици.
Решението на ВАС не подлежи на обжалване. Първата последица от него е, че кметът Ст. Дулев може да претендира за материално обезщетение заради прекратяването на трудовия му договор като заместник-кмет от Ат. Водев на 1 януари 2005 г. Дали ще има и други правни последици е пак сложен юридически казус, на каквито в община Велинград постоянно сме свидетели вече 2 години.
ТемпоThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1710