Общината ще иска Вельова, Сярна и Кремъчна баня
Дата: Tuesday, November 01 @ 10:39:08 UTC
Topic: Политика


“Циничната публикация” (според определението на д-р Илза Попова, с което няма причина да се съгласим) на вестник “Темпо” по проблемите на затворената Вельова баня изигра ролята на обратна връзка между властимащите и гражданите. Публикацията изведе на дневен ред един въпрос, който вълнува стотици велинградчани, включен бе в темите на октомврийската сесия на Общинския съвет и предизвика дебат.
На 27 октомври съветниците изслушаха д-р Илза Попова, директор на “СБР-НК” ЕАд - филиал Велинград. Тя открои три аспекта на проблема с Вельова баня: социален, юридически и технически. Социалната значимост на банята и общественият интерес тя да работи е огромен, отчете д-р Попова. Юридическият аспект е свързан с регистрацията на 100 процента държавното акционерно дружество “Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс”, чийто принципал е министърът на здравеопазването. Дружеството се явява правоприемник на бившия Санитарно-курортен комплекс (СКК), който е съвместявал балнеолечение, курортни поликлиники и бази за отдих и лечение на трудещите се. Но предметът на дейност на “СБР-НК” ЕАД е оказване на болнична лечебна помощ - тоест баните, собственост на дружеството, са далеч от неговия предмет на дейност.
Техническият аспект на проблема опира до състоянието на сградата на Вельова баня. От 1996 г. всяка година д-р Попова внася предложение до ръководството на фирмата за основен ремонт на покрива и сградата. Ремонт обаче не е извършван и се налага в началото на юни 2005 г. банята да бъде затворена, тъй като рушащият се покрив застрашава живота и здравето на посетителите. Тъй като Вельова баня е паметник на културата, покривът трябва да се ремонтира не частично, а напълно и то при спазване на стария план и без архитектурна промяна. След августовските наводнения проблемът се задълбочава и сумата, нужна за ремонт на покрива и сградата, се вдига на 100 хиляди лева. Това е цифрата според експерти на държавната фирма. Не отговарят на истината твърденията, че се подготвя приватизацията на банята, заяви д-р Попова.
Тя обяви още, че становището на Съвета на директорите на “СБР-НК” е да започнат преговори с община Велинград, за да се намери рационален вариант за трите държавни бани в курорта: Вельова, Сярна и Кремъчна. Отворени сме за преговори с общината, ако тя прояви инициатива за прехвърляне на собствеността на баните, каза д-р Попова. Според нея това може да стане, ако общината с мотивирано писмо до министъра на здравеопазването заяви интерес да поеме собствеността на трите бани. Такава преписка е водил като кмет Г. Аврамов, а през 1998 г. Общинският съвет е гласувал да се замени общински парцел за Вельова баня, но решението не е изпълнено. Към този факт се върна Г. Михайлов, питайки кой от общината не си е свършил работата, защото тогавашният здравен министър П. Бояджиев е издал заповед за промяната.
Седемте бани във Велинград са общински още от своето възникване и са паметници на културата, припомни Снежана Велева. Тя попита какъв курорт е Велинград без своите бани и настоя кметът Дулев да направи първата крачка, като поиска от Министерство на здравеопазването общината да стане собственик на Вельова, Сярна и Кремъчна баня. Спор възникна и около възможността Вельова баня да бъде ремонтирана по проект “Красива България”. Д-р Илза Попова категорично отхвърли тази възможност и заяви, че ако работата по този проект зависи от нейния подпис, тя няма да го сложи. Причината: все още неуредени плащания за ремонта на Сярна баня, за които д-р Попова и Сн. Велева спориха коя институция дължи пари. 7 месеца Вельова баня стои непогледната, всички стъкла са изпочупени, улуците са изкъртени, заяви гражданка от квартала около банята. Затова хората съмняват, че се готви приватизация на банята и пенсионерите са предложили да съберат пари за материалите за ремонт на покрива и със собствен труд да почистят банята.
Дискусията приключи с решение на Общинския съвет общината да направи искане да получи собствеността на трите държавни бани. Това обаче е дълга процедура с неясен край - ако общината стане собственик на баните, тя също няма да има пари да ги стопанисва и най-вероятно ще ги даде на концесия на частни фирми, както постъпи с трите общински бани - Кална, Чепинска и Женска. При мобилизация на общинското ръководство е възможно да се активизира търсенето на решение. На 4 ноември се очаква във Велинград да бъде новият министър на здравеопазването д-р Р. Гайдарски, който лично да се запознае на място със състоянието на Вельова баня.
Извън бъдещия диалог “община-министерство” проблемът къде ще се къпят хората от квартала около Вельова баня тази зима и как затворената сграда ще продължи да се руши, си остава. Малкото успокоение е, че от “СБР-НК” са поставили в банята охранителна система срещу кражби.
Елена БаеваThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1716