Здравният министър въвежда нови правила за спешната помощ
Дата: Tuesday, November 08 @ 09:51:16 UTC
Topic: Политика


Новият министър на здравеопазването проф. д-р Р. Гайдарски се заема с реогранизация на Спешната медицинска помощ. Целта е да се сложи край на безкрайното прехвърляне на отговорността за пациента от Спешна помощ към болниците и обратно. Как системата да се реформира така, че да заработи в интерес на болните, бе тема на двудневно съвещание на високо равнище във Велинград.
На 4 и 5 ноември в БЛЦ “Камена” се проведе национално съвещание на Министерството на здравеопазването с директорите на РИОКОЗ (Регионален център по опазване и контрол на общественото здраве - бившите ХЕИ) и РЦЗ (Регионален център по здравеопазване). Това е първото по рода си съвещание с новия екип на министерството.
Съвещанието започна със среща на политическото ръководство на министерството с директорите на РИОКОЗ и РЦЗ от цялата страна. Тя бе ръководена лично от здравния министър проф. д-р Радослав Гайдарски. Присъстваха неговите заместници д-р Емил Райнов, д-р Атанас Додов, д-р Валери Цеков и д-р Матей Матеев; началникът на кабинета на министъра доц. Жасмина Мирчева и парламентарният секретар д-р Янка Кюркчиева.
Първата тема, дискутирана след тази закрита среща, бе птичият грип като заплаха за човешкото здраве и готовността ни за посрещане за грипна епидемия. Последваха доклади за програмата за превенция иконтрол на ХИВ/СПИН и планиране на медицинското осигуряване на населението при кризи. На 5 ноември националното съвещание продължи по групи. Директорите на РЦЗ заедно със зам.-министър д-р М. Матеев обсъдиха актуални проблеми по ръководството и контрола на лечебните заведения. Специално внимание бе отделено на организационните и информационни проблеми в дейността на ТЕЛК и РКМЕ, които извършват медицинска експертиза на работоспособността на пациентите.
Директорите на РИОКОЗ и зам.-министър д-р Ат. Додов обсъдиха годишния отчет за дейността на инспекциите, представен от главния държавен здравен инспектор д-р Тенчо Тенев. Разгледани бяха и актуалните проблеми на епидемиологичната обстановка в страната, представени от д-р Ангел Кунчев. Отново бе поставено на дискусия преструктурирането на системата за спешна медицинска помощ. Директорите бяха запознати и с новите моменти в бюджетното финансиране за догодина.
На пресконференцията след края на съвещанието министър Гайдарски оповести новото виждане за работата на Спешната помощ. Към досегашните 27 областни Центрове за спешна медицинска помощ (ЦСМП) има отделения с леглови фонд, в които се приемат за лечение болни, спешно нуждаещи се от медицинска помощ. Но липсва регламент, по който в тези отделения болните да получат консултация и лечение от лекар-специалист. Сега МЗ е решено отделенията да преминат от ЦСМП към болниците, като така се гарантира, че болните ще получат помощ от специалист, а извършените от лекарите прегледи ще бъдат заплащани. Точно заради липсата на регламент за плащане досега болниците не желаеха да работят с пациенти на Спешната помощ. Сега ще се определи т.нар. “предхоспитализационен минимум” за спешно болните, като разходите се поемат от Здравната каса. Определя се и време - 6 часа, през които трябва да се вземе решение за насочване на такъв пациент. Идеята се посреща с ентисуазъм, колегите смятат, че така ще се реши съществуващ от години проблем, смята министърът. Философията на спешната помощ не се променя, а се използва ресурса на болниците, за да се подобри лечението, подчерта зам.-министър д-р Матееев. Това ще стане се само в областните градове, а навсякъде, където има помещения, които могат да се предадат от Спешната помощ на болниците. Бюджетите за ЦСМП няма да се намаляват, дори ще растат.
В реформата на спешната помощ ще бъдат включени и личните лекари. Опитът досега показва много пропуски, много пациенти се оплакват, че личните им лекари не осигуряват 24-часово дежурство и често при повикване не си вдигат телефоните. За първи път Министерството на здравеопазването ще регламентира в специална наредба, че ако джипито не може 24 часа да се отзовава на повикванията на своите пациенти, трябва да сключи договор с друг лекар или лечебно заведение. За времето на заместване личните лекари ще бъдат задължени да оповестят информация на вратата на кабинетите си. Правим това в името на болния и на здравето на хората, а ако някои лични лекари не желаят да работят по тази схема, да минат изцяло на частна практика, посъветва здравният министър. Той наблегна, че “морално практикуващите” лични лекари ще имат възможност за избор.
Друг важен проблем според д-р Гайдарски е препенсионирането чрез медицинско освидетелстване в ТЕЛК. Сега всеки пенсионер може да се препенсионира отново и има възходяща градация на инвалидите: в момента по данни на НОИ в Блъгария има 408 000 души със степен на инвалидност. Ако продължаваме така, ще пенсионираме по инвалидност половин България, предупреди министърът. Той не даде гаранции, че през 2006 г. парите здравеопазване ще стигат, но обясни, че за първи път палите за здравните заведения ще се преразпределят само за извършени дейности. В момента в здравната система има голям недоимък, като някои болници са направили огромни разходи. Болници няма да се затварят, но ще се преструктурират; където е нужно, ще се закриват легла, бе прогнозата на министър Гайдарски.
Елена БаеваThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1723