Общините трябва да “загряват” бързо и да планират по нов начин
Дата: Tuesday, November 15 @ 09:44:45 UTC
Topic: Политика


“Сега общините загряват страшно бързо, станаха прагматични, няма как да избягаме от това”. Думите се на Евгени Цолов, лектор и експерт от Софийския университет “Св. Климент Охридски”. С тях г-н Цолов мотивира участниците в семинара по публично-частни партньорства, организиран на 8 ноември във Велинград от Асоциацията на родопските общини (АРО).
Семинарът бе предназначен за общински съветници и служители. Лектори бяха специалисти от Асоциацията на българските консултантски асоциации, която г-н Цолов определи като “тежката артилерия” в консултирането в България, акредитирани в Англия. Лекторският екип от СУ “Св. Кл. Охридски” пък има славата, че е усвоил най-много средства по проекти на Европейската комисия у нас - общата сума е около 20 милиона евро. Екипът е и организатор на Европейския ден на предприемача в България, който сега ще бъде посветен на общините. В обучението участваха още представители на Центъра по европейски научни изследвания и образователни програми и банка “Биохим”.
Евгени Цолов разясни защо все по-често и у нас в България ще се говори за публично-частни партньорства. В момента Европейският съюз планира - вече 10 държави имат свои национални планове за периода 2007-2013 г. Процесът тече и в България - и общините, и държавата планират за същия период (община Велинград е сред малкото, които вече имат план за развитие 2007-2013 г.). За първи път в нашата страна се прави опит за планиране не по познатия досега бюджетен принцип, а по програмен. До края на 2006 г. трябва да се научим да планираме проекто, а до 2007 г. - програмно, бе категоричен лекторът. А в проектното планиране може да се влезе само с публично-частни партньорства, това ще е и единственият начин да се търсят пари. Време е да забравим правилата на ФАР и ИСПА, сега са на дневен ред правилата на европейските структурни фондове. Тези правила заобикалят държавата, защото в ЕС са важни регионите. Няма да се запази познатата схема държавата да управлява и предоставя средства на общините, тя само ще координира, а общините ще трябва сами да планират и защитават проекти.
Г-н Цолов представи пред общинарите четирите основни структурни фонда в Европеската комисия, които отпускат средства за местно развитие, аграрния и социалния сектор и за рибовъдство. Той разясни и трите основни принципа на планиране в ЕС. На първо място партньорство, ЕС планира под мотото “Партньорство за растеж и заетост”. На второ място комплиментарност - европейските фондове никога не отпускат цялата сума, авторите на проекта осигуряват също част от финансирането. И на трето място субсидиарност - със средствата по проекта се разпорежда не държавата, а прекият изпълнител.
Материята за публично-частните партньорства и планирането чрез тях засега е нова за голяма част от общинарите във Велинград. Безспорно е обаче, че ако искаме финансиране от ЕС, общината трябва да превърне проектирането и планирането в основна част от своята дейност. Други общини вече го правят и инвестициите са при тях.
Елена БаеваThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1726