Европейски експерти за безопасността на храните
Дата: Tuesday, November 22 @ 10:25:35 UTC
Topic: Общество и наука


От понеделник до петък БЛЦ “Камена” бе домакин на национална конференция с участието на лекари от цялата страна и лектори от Холандия и Дания. Конференцията се проведе по международен проект, финансиран от ФАР. Основната тема бе законодателството на Европейския съюз по отношение безопасността на храните. Във форума се включиха лекари от регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) и от държавните служби по здравен и ветеринарен контрол. Д-р Нелия Микушинска от Министерството на здравеопазването откри официално конференцията.
Седем експерти от Холандия и Дания представиха критериите за добри практики при производството на храни в техните страни. Обсъдени бяха системите за самоконтрол и самооценка на риска от страна на производителите, които гарантират безопасността на храните. Сред темите на конференцията бяха ролята на лабораториите при контрола върху безопасността на храните, поведението на инспекторите и как да действат при конфликт на интереси, как да се прилага системата на одит в хранителната промишленост.
С действащия в момента закон за храните българското законодателство е синхронизирано със законите в ЕС и българските производители вече прилагат в практиката си голяма част от европейските изисквания. Но от 1 януари 2006 година в ЕС ще бъде въведено ново законодателство за още по-сериозен контрол върху безопасността на храните. Засега то ще важи само за страните-членки. България, която се стреми към членство в ЕС от началото на 2007 г., също поетапно ще започне да въвежда новите критерии. Процесът ще е труден за производителите, но ще гарантира на потребителите, че купуват и консумират безопасни храни.
ТемпоThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1736