ОС и ОА ще си прехвърлят топката по казуса “Стройком” с двама управители”
Дата: Tuesday, November 22 @ 10:36:29 UTC
Topic: Политика


На 16 ноември Оперативното бюро към Общинския съвет обсъди проекто-дневния ред за ноемврийското заседание на сесията на 24 ноември. Съветниците ще търсят мнението на юрист по поредния сложен казус около общинската фирма “Стройком”. Предишната управителка на фирмата инж. Таня Гончева е възстановена на поста със съдебно решение. Съдът отменя като незаконосъобразно решението, с което през 2003 г. Общинският съвет по искане на тогавашния кмет Фидел Беев прекрати нейните правомощия като управител на “Стройком”. Пазарджишкият окръжен съд се мотивира с това, че в решението на Общинския съвет не са изброени мотиви за отстраняването на г-жа Гончева от длъжността. Г-жа Гончева е депозирала пред врид кмета Ат. Водев съдебното решение и молба да бъде възстановена на длъжостта през септември 2005 г. След като това не е станало, сега тя отправя същата молба и до Общинския съвет.
Съветниците обсъдиха дали те имат такива правомощия или това е изцяло в правомощията на кмета на общината и стигнаха до решение да потърсят юридически съвет. Още повече, че с друго свое решение, което не е оспорено в съда, Общинският съвет е избрал за управител на “Стройком” инж. Тодор Кютов. Той заема поста временно, до провеждане на конкурс, но в един момент общинската фирма може да се окаже с двама управители. Топката е в Общинска администрация, те да решат казуса, обяви независимият съветник Г. Михайлов.
Предстои на 24 ноември Общинският съвет да приеме изцяло нова наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия - маси, павилиони, кабини и др. сезонни търговски обекти. Отново на дневен ред е детска градина “Фантазия”, за която общината плаща наем на наследниците на парцела. Общината ще предложи на наследниците два варианта за отчуждаване и един за замяна на парцела.
Темата за такса смет и какви промили ще определи общината за 2006 г. ще бъде дискутирана през декември. На ноемврийската сесия обаче съветниците ще утвърдят декларацията, с която фирмите декларират ползваните от тях съдове за смет и избрания начин на плащане. Срокът за подаване на тези декларации изтича в края на ноември и спешно трябва да се вземе решение, подчерта председателката на комисията по икономика Боряна Белухова.
На 24 ноември съветниците ще направят отчет за пътуващиыя семинар до Самоков и Боровец. Възможно е да бъде внесено и питане до кмета какво е направила общината за Вельова баня, тъй като много граждани продължават да настояват банята да заработи.
Елена БаеваThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1742