Сесиен обектив 24.11
Дата: Tuesday, November 29 @ 10:05:31 UTC
Topic: Обектив


ПОЧИТ С едноминутно мълчание общинските съветници почетоха паметта на наскоро починалия Стоян Делибалтов - почетен гражданин на Велинград, човек с огромни заслуги към обществения живот и към озеленяването на нашия град.

НАРЕДБА Приета бе нова Наредба за разполагане на временни преместваеми обекти. Тя определя правилата, по които се поставят търговски обекти, които не са масивно строителство. След дълги спорове съветниците решиха наредбата да не се отнася за павилиони, въпреки че председателят Н. Кехайов застъпи обратното становище. Така новите правила ще действат за маси за търговия, колички, банкомати, машини за сладолед, пуканки, кабини и т.н. За павилионите ще се обявява търг или конкурс. Другата съществена промяна в наредбата е, че схемата за разполагане на обектите ще се прави от главния архитект, но ще се одобрява от Общинския съвет. Кметът ще определя площадките за разполагане на обекти върху общинска земя, но отново ще е нужно одобрение и от Общинския съвет.

ПЪТНА МРЕЖА Определени бяха обектите от общинската пътна мрежа, за които ще се иска финансиране от държавата през 2006 г. Списъкът се изготвя всяка година, но исканите по него суми се ползват от правителството предимно за прогнози при съставяне на бюджета. Общината иска близо 5 милиона лева за 14 пътни участъка, но предварително е ясно, че огромната част от тези пари ще си останат в сферата на пожеланията.

РЕГУЛАЦИИ 11 точки от дневния ред бяха свързани с различни искания за промяна на регулации на частни парцели. Повечето от тях бяха одобрени от съветниците. Възникна дискусия по повод искането за преобразуване на имот на ул. “Георги Кирков” от “за озеленяване” в “за жилищно строителство”. Спорът бе, че задължителното обществено обсъждане за преобразуване на зелена площ не е било обявено в местна медия, а в пазарджишки вестник. Така се заобикаля общественото мнение, обяви председателят на комисията по ТСУ Николай Таушанов. Според Н. Кехайов този и други случай пък показват, че при решенията за промяна на регулации съветниците с лекота пренебрегват общинския интерес.

ОТЧЕТ Приет бе изготвеният от зам.-председателя М. Алексиев отчет за т.нар. “пътуващ семинар” на Общинския съвет. За половината си мандат съветниците са провели 8 пътуващи семинара. Изводите от обменения опит с няколко общини сочат, че Велинград изостава по важни показатели: няма нов общ устройствен план, няма утвърдена документация за околовръстен пръстен, има само наченки на публично-частни партньорства.

КРЕДИТ Общинската фирма “Стройком” получи разрешение за теглене на нов кредит, чийто размер ще бъде 70 хиляди лева. Сумата е за закупуване на сметосъбирачна техника.

ДЕКЛАРАЦИЯ Утвърден и приет бе образец на декларацията, която фирми и юридически лица трябва да подадат до края на месец ноември във връзка с плащането на такса смет за 2006 г.

АСФАЛТИРАНЕ 10 хиляди лева бяха отпуснати за асфалтиране на ул. “Бачо Киро”. Предложението, за което писахме в предишния брой, бе на съветника Г. Михайлов и бе подкрепено от болшинството съветници.

СРЕДСТВА Одобрени бяха 1000 лева за доизграждане на подпорна стена в Света Петка, пострадала при летните наводнения. За независим строителен надзор на ремонта на пътя Пашово - Рохлево - Бирково - Кръстава бяха отпуснати 5000 лева. Пътят се ремонтира със средства от държавната компания “Публични инвестиционни проекти”.

НАЕМИ Удължени бяха договорите за наем на ел. сервиз в сградата на “В. Горанов” и на Банка ДСК в Сърница.

ПИТАНЕ Съветникът З. Маров отправи питане към кмета Дулев как се превозват учениците от Бирково и Абланица, за които бе определен един от трите ученически автобуса, получени от Министерството на образованието. Временно с автобуса за Бирково се возят ученици от Цветино, тъй като тамошният автобус е сериозно повреден, отговори г-н Дулев и съобщи, че общината е направила заявка за още 3 ученически автобуса пред просветното министрество.


Уважаеми читатели на вестник “Темпо” във www.velingdad.com, Ако четете вестника от чужбина или друг град в България, вие сигурно имате различни и интересни гледни точки за случващото се във Велинград. Предлага ме ви да споделите своите идеи за развитието на Велинград, като ни пишете на e-mail: tempo@velingrad.com. Вашата добра идея ще бъде публикувана във вестника като своеобразен коледен подарък за велинградчани. А ако искате специално да поздравите някого във Велинград за Коледа - пишете ни! Очакваме вашите идеи и поздрави до 16 декември 2005 г.
ТемпоThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1755