Сесиен обектив 29.06.06
Дата: Tuesday, July 04 @ 08:34:16 UTC
Topic: Обектив


СТРАТЕГИЯ Комисията за закрила на детето предложи план за действие за едногодишен период до юли 2007 г., който бе приет от Общинския съвет. Приоритет ще бъде намаляването на броя на отглежданите в специализирани институции деца и подобряване на условията в тях. Основна задача е преструктурирането на Дома за деца, лишени от родителски грижи, който работи във Велинград. От 2007 г. този тип домове минават към общините. Пари за тяхното финансиране ще се търсят по проекти към ФАР или ще се отпускат от държавата.

ТРАНСПОРТ Приети бяха нови транспортни схеми за обществен превоз на пътници с автобуси. Съветниците от Сърница настояха по линията Велинград - Сърница да бъде увеличен броят на автобусите, тъй като сега пътува само един, а в събота изобщо няма автобус. След приемане на транспортните схеми ще тръгне процедурата по обявяване на конкурс за избор на превозвачи.

ХЕМОДИАЛИЗА Общинската болница ще закупи рециклиран апарат за хемодиализа от фирма “Фрезениус” - Габрово. Цената от 15 000 лева ще бъде платена от собствени приходи на “МБАЛ-Велинград”. Със закупуването на новия апарат отделението по хемодиализа ще разполага с 5 хемодиализни поста.

ПАРК Общината реши да предложи замяна на собствениците на реституиран парцел в парка срещу къщата на Н. Гяуров на ул. “Хан Аспарух”. Първоначалната идея бе наследниците да бъдат обезщетени с пари, като за техните 600 кв.м. от парка лицензиран оценител определи цена от 17 835 лева. Съветниците прецениха, че сумата няма да удовлетвори собствениците и затова ще им бъде предложена замяна с два общински имота над училището в Каменица, като така се гарантира и запазването на парка.

БАНКА Ще бъде обявен конкурс за отдаване под наем на общинското помещение на ул. “Ал. Стамболийски”, в което сега наемател е Пощенска банка. След дискусия в Комисията по общинска собственост по предложение на Ал. Даскалов бе определена начална наемна цена от 15 000 лева - близо три пъти повече от базисните наемни цени, определени от Общинския съвет.

СТРОЕЖ Отново бе разгледана молбата на Миланка Арнаутска да бъде разрешено изграждането на масивна сграда на мястото на сега действащото заведение на ул. “В. Пеева”. Михаил Алексиев се възпротиви, че се посяга на зелени площи, а Ек. Каферинова защити молбата с мотив, че 9 от 10-те такива обекти, които са имала права по параграф 50, вече са се възползвали от тях и единствено Миланка Арнаутска не е. Същата бе позицията и на гл. архитект Т. Енев. Площта, ободрена за застрояване, е 80 кв.м., като сградата ще бъде едноетажна и не трябва да навлиза в парка, гласуваха 18 съветници.

ТАКСА За да се подобри и контролира събираемостта на местните данъци и особено на туристическата такса, бе увеличена числеността на отдел “Местни приходи” в общината. Занапред в отдела ще работят 14 служители. Закриват се отделите “Евроинтеграция” и “Строителен контрол”.This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2034