Дърводелският бранш под натиск за преструктуриране
Дата: Tuesday, July 25 @ 09:16:13 UTC
Topic: Бизнес


2007 година идва с нови правила, които ще изправят фирмите от дърводелския бранш пред съдбовен избор дали ще оцелеят при поредната реформа или трябва да се преструктурират и бързо да избират нов бизнес. Това стана безпощадно ясно на организирания от Общинския съвет и Националното управление по горите дискусионен форум на 20 юли в Информационния център за малък и среден бизнес. В празничния ден (Илинден) срещата започна стандартно и дори скучно, с повторение на христоматийно познати истини и проблеми. Но в крайна сметка се стигна до същността на замисления нов проектозакон и очаквания “оптимистичен” резултат - масови фалити на онези фирми, които нямат нужната техническа и кадрова обезпеченост.
Дискусията за развитието на горския отрасъл се проведе на най-високо държавно ниво: заместник-министърът на земеделието и горите Стефан Юруков, шефът на Националното управление по горите Илия Симеонов и началниците на всички отдели в управлението, шефът на РУГ Мехмед Велият, директорите на всички лесничейства от Велинград и Ракитово. Присъстваха общински съветници, бизнесмени, представители на Сдружението за Велинград, депутатът Фидел Беев.
Опазването на горите и развитието на отрасъла е не само ведомствен, но и обществен проблем, заяви в своя подробен анализ председателят на Общинския съвет Неджат Кехайов. Той очерта главния проблем на отрасъла, в който са заети близо 800 малки и средни фирми от общината: липсата на достатъчно дървесина, което води до незаконна сеч, корупция, стихийно развитие на бранша. Като изход, за да не се стига до самоунищожение, г-н Кехайов посочи преориентиране на бизнеса към алтернативни дейности: туризъм, земеделие, животновъдство, билки и др.
Какви са възможните алтернативи и как държавата и фондовете на Европейския съюз отпускат пари за тях разясниха експертите от МЗГ Христо Марков и Станислав Банчев. Бизнесът чу азбучната истина, че има средства, но трябват качествени проекти и инициативност. Трябва и разработена местна стратегия, което община Велинград отчасти и направила с приемането на общинския план за развитие.
Заместник-министър Стефан Юруков представи същността на промяната, която се планира в горския сектор. Целта е да се продължат започналите през 2001 г. реформи, които тогава са оказали сталибизираща роля, но сега вече са с изчерпан капацитет. Реформата предвижда изграждане на управление с 3 основни стълба. Първият са структури на централно, регионално и местно ниво, които да поемат всички стопански дейности в горите. Инж. Юруков е за редуциране броя на ДДС (държавните дивечовъдни станции), като останат само емблематичните такива за ловна дейност, а останалите отново станат горски стопанства. Вторият стълб ще бъде държавнен инвестиционен фонд “Българска гора”, но с много по-широк периметър от досегашния, включително субсидиране на проекти и то не само за горски спопанства, а и за общински и частни гори. Третият стълб ще бъде Национална инспекция по горите, където ще се съсредоточат всички контролни функции (горски стражи, контролни пунктове и т.н.). Трите стълба ще изградят Национален консултативен съвет по горско стопанство, който ще консултира министъра на земеделието и горите. Така ще се запази единството на лесовъдската колегия, а при благоприятна политическа обстановка ще има възможност много лесно да се отдели в самостоятелно министерство или ведомство, каза г-н Юруков.
Илия Симеонов разясни тази част от реформата, която пряко касае бизнеса. От 2007 г. до 50% от количествата дървесина ще се търгуват на базата на 5-годишни договори между НУГ, РУГ, горските стопанства и фирмите за сеч, извоз, транспортиране и т.н.. Няма да има свободно договаряне, а състезателна процедура, в която рещаваща ще е предложената цена за дървесината. Идеята е спечелилите договорите да имат перспектива и да инвестират. За 5-годишни договори обаче ще могат да се борят само фирми, които отговарят на определени условия - те ще станат ясни с изготвяне на правилник. Ще се направи и регистър на фирмите в дърводобива, като ще има отсяване според кардите и техниката. За останалите 50% от дървесината ще се играе като досега на търгове.
Реакцията на бизнесмените бе обяснима: да не стане новото договаряне пак с тайни писма от София и пак само за близки фирми. Бизнесмените подчертаха, че качеството на дървесината постоянно се влошава, а цените се вдигат, горските пътища не се поддържат. Поискано бе връщане на търговете с тайно наддаване и провеждането им в определени дни от месеца. Пак ще се облагодетелстват големите фирми, цените на търговете в НУГ ще са най-ниски, а в горските стопанства - най-високи, прогнозираха хората от бранша.
Но И. Симеонов бе ясен и категоричен: 70% от дървопреработвателните мощности в общините Велинград и Ракитово не трябва да работят, защото само се хаби ценен материал. Фирмите, които не отговарят на стандарта, ще фалират. Време е за преструктуриране, защото през 2007 г. влизаме в ЕС и ще спазваме тамошните правила. Ден след дискусията 3 фирми са потърсили в Общински съвет - Велинград повече информация по презентираните проекти от ДФ “Земеделие”. Явно сериозната част от бранша е разбрала, че трябва да заиграе по новите правила.
Елена БаеваThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2069