СЕСИЕН ОБЕКТИВ 27.04.07
Дата: Tuesday, May 01 @ 10:04:25 UTC
Topic: Обектив


ОТЧЕТИ Две общински фирми представиха годишните си финансови отчети за 2006 г. “ВКТВ” приключва годината с равни приходи и разходи, като продължават 3 съдебни дела по договора за съвместна дейност с “ЕВКК” с искове на обща стойност около 90 000 лева. Общинската болница отчете 3 233 280 приходи, 3 287 975 разходи и 80 000 лева задължения към 31.12.2006 г. Капиталът на болницата остава в размер на 579 000 лева. В Комисията по икономика д-р Цветан Дафов коментира защо въпреки доброто си финансово състояние болницата иска да се слее с лечебното заведение на д-р Тиков. Според него такъв монопол ще е в ущръб и на лекарите, и на пациентите.

ТРАФОПОСТОВЕ В това трето поред гласуване за построяването на два трафопоста в Лъджене и Чепино съветниците казаха единодушно “за”. Цената на общинските парцели ще бъде определена от лицензиран оценител и ще се приеме на следваща сесия. Съветниците ще поставят краен срок, до който “EVN” трябва да са изградили съоръженията.

СЪСОБСТВЕНОСТ По молба на съветничката Екатерина Каферинова общината ликвидира съсобствеността си в съседен на нейния парцел, като й продава 373 от 548 идеални части по цени на лицензиран оценител. Преди това съветниците гласуваха имотът от 548 кв.м. да бъде актуван като частна общинска собственост, защото към момента няма акт за такава.

ПРОМЯНА Отново в дневния ред бе преотреждането на парцел от “За парк” в “За производство и услуги”. Парцелът е в Чепино и към него интерес има бутилиращото предприятие за минерална вода с управител Георги Велев. Предишния път гласовете не стигнаха за исканата промяна, но сега с 21 гласа “за” съветниците я подкрепиха. Отлагане на точката поиска Бисер Скендеров с мотив, че в имота има съсобственик. Оказа се, че Община Велинград не притежава акт за общинска собственост върху въпросния имот, но въпреки това изменението на регулационния план се прие.

РАЗДЕЛНО Общината ще подпише договор за разделно събиране на отпадъците с фирма “Екобулпак” АД София. Първоначално фирмата искаше общински терен за изграждане на площадка за събиране на отпадъците, но в крайна сметка се отказа от такава. Договорът е за срок от 5 години плюс възможност за удължаване с още 5 г.

ЗАМЯНА За втори път съветниците отхвърлиха искането на Виктор Дъвков да замени собствен парцел от 626 кв.м. в Сърница за парцел частна общинска собственост от 508 кв.м. във Велинград. 14 съветници бяха за замяната, останалите се въздържаха.

ПРЕКРАТЯВАНЕ Съветниците гласуваха предсрочно да се прекрати договора с ЕТ “Техникс-Петър Чечев”, който ползва под наем общинско помещение в сградата на бившата ОФ “В. Горанов”. Помещението ще се ползва за изграждане на офис на “Социално подпомагане” за хора с увреждания, тъй като за тях е трудно придвижването до третия етаж на сградата.

ГОРА Решено бе ползването на дървесината от общинската гора в местността “Брези” да се осъществи по Закона за обществените поръчки. Добитата дървесина ще се продава от склад чрез явен търг.

ПЧЕЛИН Съветниците дадоха съгласие Парис Николов да ползва възмездно 4105 кв.м. земеделска земя в местността “Босак” за изграждане на пчелин. Срокът на ползване е 3 години.

ДИРЕКЦИЯ За втори пореден път съветниците отхвърлиха предложението на кмета Дулев за създаване на нова дирекция “Европейски структурни фондове” в общинската администрация. Зам.-кметът М. Арсов изтъкна множество аргументи в подкрепа на искането, но само 12 съветници го подкрепиха. Кметът Ст. Дулев обяви, че ще изгради дирекцията без съгласието на местния парламент.

КАБЕЛ “Деймос” ЕООД - Ракитово получи право за преминаване на оптичен кабев от началото на Велинград по ул. “Хан Аспарух” до ул. “Патриарх Евтимий”. Фирмата има лицензия за дълекосъобщения и обещава качествена телефонна и интернет връзка.

СТОЯНКА От “Чепино автотранспорт” поискаха да бъде преместена таксиметровата стоянка от входа на тяхната автогара в района на жп-гарата. С 12 на 16 гласа съветниците не се съгласиха с искането и стоянката за таксита остава пред автогарата.This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2279