Дават общински имот в центъра без търг и без наем
Дата: Tuesday, May 01 @ 10:07:25 UTC
Topic: Криминална хроника


Общинските съветници решиха да предоставят помещението на бившето кафене до Информационния център за малък и среден бизнес без търг и без наем. За срок от 5 години то ще ползва от Местната инициативна група (МИГ) “За община Велинград” с председател Марияна Таушанова. Вносител на предложението бе председателят на Общинския съвет Неджат Кехайов.
При дебатите кметът Стоян Дулев напомни на съветниците, че същото помещение преди време бе поискано за изложбена зала на мебели от Сдружението на мебелопроизводителите “Родопска мебел”. При това те искаха да плащат наем, а фирмите от сдружението дават работа на 5-6000 човека от общината.
На противоположното мнение бе Екатерина Каферинова, тъй като с предишно свое решение Общинският съвет е дал съгласие МИГ “За община Велинград” да представлява община Велинград пред Министерството на земеделието по програмата “Лидер”. Това е съвместна дейност, МИГ ще работи по проекти с общинския бизнес-център, изтъкна тя.
Заварин Маров опонира, че има и други неправителствени сдружения, които разработват проекти. Той цитира, че на обсъждането на въпроса в комисията по икономика в защита на МИГ “За община Велинград” депутатът от ДПС Фидел Беев е казал, че в случая важи “правото на първия”. Съветникът предложи поне срокът на ползване да бъде намален, защото с решение за 5 години се надхвърля дори мандатът на следващия Общински съвет.
Друг аргумент против решението посочи Михаил Алексиев - решено е това помещение в бизнес-центъра да се ползва като проектен център. Той подчерта, че МИГ “За община Велинград” дори още не е регистрирана и утвърдена. Сега, понеже има мнозинство, тя ще получи помещението, но трябва Общинския съвет да гарантира равнопоставеност между неправителствените сдружения, призова М. Алексиев.
В защита на МИГ “За община Велинград” пледира Николай Таушанов, а Реджеп Сиджим настоя за помещението да бъде обявен търг. Съветниците поспориха и по темата кой и по какви причини преди 3 г. изгони от там Агенцията за регионално развитие. В крайна сметка мнозинството не прие нито предложения срок от 3 години, нито провеждането на търг, нито отдаването под наем. С 19 гласа за, 7 против и 3 въздържали се МИГ “За община Велинград” получи помещението за 5 години без търг и без наем. Още за решенията на съветниците - в СЕСИЕН ОБЕКТИВ.
Елена БаеваThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2280