ГЛЕДНИ ТОЧКИ с Димитрина Късева:Готови ли сме да се справим с проблемите, които
Дата: Tuesday, May 08 @ 08:11:37 UTC
Topic: Бизнес


арх. Тодор Енев, главен архитект на Община Велинград:
Не трябва да догонваме, а да изпреварваме развитието
Проблемите, които може да създадеде новото стоителство, са в няколко основни направления. Първо, паркирането: в този случай не се правят компромиси и изискванията за съотношение между легла и места за паркиране се изпълняват от страна на инвеститорите. Второ, канализацията: проектира се изграждането на нови колектори, работи се и по пусканато на Легоринския водопровод. Трето, енергопотреблението: в това отношение не сме отказали нищо на енергоразпределителното дружество, за да може те да осигурят необходимото захранване за новите обекти. Потреблението на минерална вода също е нерешен проблем. Петкратно са се увеличили исканията за ползване на този ресурс. Но не общината, а Министерството на околната среда и водите е собственик на водата. Необходим е ремонт и изграждане на нови каптажи. Лично за мен като главен архитект най-важно е недопускането на промяна в ширината на улици за сметка на ново строителство. Трябва да запазим сега съществуващите, защото нова улица се прави много трудно. Но като цяло работата по инфраструктурата в общината е назад с 30 години. Предвид новото строителство и силния инвеститорски интерес ние трябва не да догонваме, а да изпреварваме това развитие. Сега основната цел е поне да се изготвят проекти, за които впоследствие да се търси финансиране. Извън това всичко останало е въпрос на координация между институциите - община, ВКТВ, Енергоснабядване, КАТ, МОСВ и други и осигуряване на лоби.

инж. Иван Пукнев, управител ВКТВ:
Строят се обекти без канализационна мрежа
Канализационната мрежа в общината е публична общинска собственост и ролята на ВКТВ е свързана с нейната експлоатация и поддръжка. В този случай, когато се говори за цялостна подмяна, проектите и търсеното на финансиране са грижа на общината като собственик. Според изискванията до три години трябва да има изградена пречиствателна станция, така че проблемът с канализацията трябва да бъде решен в този срок. Предвижда се поставянето на нов колектор с голям капацитет и изграждането на пречиствателна станция в Драгиново. Вариантите са или собствени средства от бюджета, или търсене на външо финасиране. Проект за цялостна подмяна на канализацията има. Но проблемът по-скоро е в друга посока: има новостроящи се обекти в райони, където изобщо няма канализационна мрежа. Така че когато се дават строителни разрешителни, общината своевременно трябва да взима мерки и за изграждането на такава.

Ако сме мъдри, ще се поучим чуждите грешки
Както и да се описват и обясняват нещата в куророта, проблемът винаги опира до инфраструктурата. Фактът, че нейното осъвременяване изостава на фона на интензивното ново строителство на жилищни сгради и хотелски обекти е очевиден и признат от всички. Факт е и, че видими действия да се навакса това изоставане също няма. Мъдрите хора се учат от чуждите грешки и заради това не трябва да се чака ситуацията да излиза извън контрол и спешни решения да се търсят чак тогава, когато проблемите започнат да притискат всички. Но свършеният факт е нормална ситуцаия за Велинград. Все по-чести са ситуациите, в които от общината се търси разрешенение за нещо след като то вече е факт: посторен обект без паркинг или канализация, прокопан път или положена настилка, но без изградена подземна инфраструктура и т.н. Има инвеститори, които докато се опитват за излъскват собствените си строежи, заличават едва-едва следите от тях по публичната общинска собственост с оправданието, че тя не е тяхна грижа (копаят за водопроводи, но не оправят добре пътната настилка; замърсяват със строителни отпадъци, но не чистят и т.н.) Или пък са готови да се заемат с въпросната публична общинска собственост, но само при условие, че станат нейни собственици или стопани и то без пари. В това отношение общината също често помага или си затваря очите пред нарушения. Може би Велинград ще избегне “късмета” да се превърне в презастроен летен или зимен курорт. Но проблемите, на които сме свидетели в такива туристически центрове, са идентични и при нас. Сега, когато строителният “бум” във Велинград се разраства, въпросът е дали нашата община ще се поучи от лошия пример на свръхзастроените Банско и Черноморие и няма да допуска вече очевадните грешки. Или ще минем по техния път, ще си направим нашите грешки и след години ще се чудим къде отиде зеленият и приветлив Велинград.This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2293