Първо отчуждават имоти, после ремонт на пътя
Дата: Tuesday, August 19 @ 08:37:52 UTC
Topic: Бизнес


За да се извърши цялостен ремонт на пътя Велинград - Сърница, е нужно да бъдат отчуждени имоти. Част от тях са държавен горски фонд, други са земеделски земи с различна собственост - повечето са общински, има и малък брой частни имоти.
За решаването на проблема с отчуждаването областният управител Георги Петърнейчев събра на среща на 12 август представители на заинтересованите страни. В обсъждането участваха зам.-областният управител Ю. Хамза, експерти от фонд Републиканска пътна инфраструктура и строителния надзор, директорите на ДДС “Алабак” Г. Пеев и ДДС “Чепино” В. Бозев, директорът на Областно пътно управление И. Дишков, Б. Лулчева и С. Бушнаков от областната и общинската служба “Земеделие и гори”, В. Бучков от фирмата, която поддържа картата на възстановената собственост.
На срещата е взето решение до 20 август директорите на ДДС “Алабак”, ДДС “Чепино” и ДЛС “Чехльово” да представят актуалните горски карти и таксационен опис на имотите, които са засегнати от строителството. Те трябва да дадат и писмени становища за изключване на тези земи от горския фонд. Общинската служба “Земеделие и гори” във Велинград трябва да подготви скици на земеделските имоти, засегнати от строителството. Голямата част от имотите са общински и са в района на Грашево.
Едва след като приключи процедурата по отчуждаването кметът на община Велинград ще може да разреши строежите в скални и горски терени и да се извърши цялостен ремонт на пътя.
ТемпоThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3285