АОП се произнесе по поръчката за сметището
Дата: Tuesday, May 08 @ 08:32:46 UTC
Topic:


Агенцията за обществени поръчки (АОП) оповести становището си от осъществения предварителен контрол по обявената от Община Велинград поръчка за депониране и обезвреждане на твърдите битови отпадъци и поддръжка на депото за смет във Велинград. Според АОП избраната от общината процедура “договаряне без обявление” е незаконосъобразна.


По тази процедура общината е изпратила покана до фирма “Еко Титан”, с която през февруари 2009 г. е сключила 10-годишен договор за дейностите по сметопочистването. Според общината като възложител дейностите по новата обществена поръчка са пряко обвързани със сметосъбирането, което е предмет на посочения договор и затова поканата е към “Еко Титан”. Според АОП обаче възложителят не е доказал връзката между дейностите по новата поръчка и дали без тях е възможна реализацията на основния договор с “Еко Титан”. Затова държавната агенция счита, че избраната процедура на договаряне е незаконосъобразна.
Становището на АОП не е задължително за общината като възложител. Тъй като общината носи законовата отговорност, тя може да продължи процедурата, ако счита, че има неопровержими доказателства за нейния законосъобразен избор.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7249