От любов към професията
Дата: Tuesday, April 02 @ 09:28:54 UTC
Topic:


Ако притежавах машина на времето, щях да имам уникалната възможност да правя чудеса. Мнозина от нас биха се върнали назад във времето, когато са се чувствали най-добре, когато са били щастливи и никога няма да забравят, но аз предпочитам друго. Смятам,че миналото не бива да се променя, защото е безценен опит, чрез него научаваме за грешките на човечеството, чрез него се усъвършенстваме. Точно поради тази причина се целя в бъдещето. Именно то е обект на моето желание да стана лесовъд.

Мнозина биха го видели нетипично, това което силно аз желая, което се е превърнало в мечта на живота ми - да успея, да практикувам моята професия. Отдавна съм решил каква ще бъде тя и с всеки изминал ден преследвам своята цел, придобивам нови знания и се усъвършенствам, за да стана най-добрия лесовъд. Заради това свое желание аз уча в специалност Горско и ловно стопанство, защото съм убеден, че със знанията, които добия сега, ще опазя дивеча в България.
Професията, която съм избрал, ме описва най-точно. Смятам, че притежавам качества в тази област и е въпрос на време да ги покажа. Знам, че ще мога да разкрия пълния си потенциал.
Избрах тази професия, защото за пример имам своя баща, който е лесничей и възпитаник на ПГГС “Христо Ботев”- Велинград. Вдъхновен от красотата на гората, казах на глас: “Това ще бъде моята житейска реализация, искам да бъда полезен с моите действия и знания”. Постепенно, с времето започнах да се интересувам от задълженията, правата, отговорностите на избраната от мен професия и научих, че за да изпълня мечтата си, трябва да уча усилено и целенасочено. За това след като завърша средното си образование, амбицията ми е да продължа по-нагоре в ЛТУ-София. Нито веднъж не съм съжалявам за избора си и дори напротив - с всеки изминал ден осъзнавам, че съм все по-близо до мечтата си.
Професията, която съм избрал, е интересна, динамична и привлекателна. С придобитите знания и опит в сферата на ловното стопанство ще се реализирам като млад лесовъд. След като придобия всички тези качества и достигна до един висок жизнен стандарт, може би ще успея да подпомогна развитието на други деца с подобни на моите интереси. Знанията и опитът, които ще придобия по време на обучението ми във Велинград, както и миговете, прекарани с ученици и учители, ще бъдат от полза за мен и важна предпоставка за изграждането ми като личност в това общество.
Всеки от нас ще си изгради свой образ на лесовъд в съвремието. За мен той е професионалист, създател, авторитет и положителна личност, защото има свои значими за това общество постижения. Всичко това е моята мечта, моето бъдеще и то като желание не е по-различно от стремежите на всички други - да запазим нашата гора. Да умножим “зеленото богатство” на България!
Джихан Шериф, 9 в клас

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8208