СЕСИЕН ОБЕКТИВ 02.04.13
Дата: Tuesday, April 02 @ 09:59:25 UTC
Topic: Обектив


ПОЧИТ По предложение на Екатерина Каферинова Общинският съвет почете с едноминутно мълчание паметта на Георги Михайлов, който беше два мандата общински съветник. От името на семейството бе изказана благодарност към всички, проявили съпричастност при раздялата с Георги Михайлов.ПИТАНИЯ Съветници от ГЕРБ отправиха две питания към кмета. Питането на Любомир Перчинков беше дали общината осъществява контрол по изразходването на минeралната вода от находището в Драгиново и на него бе даден писмен отговор. Заради краткото време на тази сесия не бе даден отговор дали са налични целевите средства за водоема на “Шерифова ливада” край Сърница и за ремонт на пътя за Кръстава.

ПЛАН Приет бе годишният доклад за рзпълнението на Общинския план за развитие за 2012 г. След това бяха сформирани работни групи от съветници и членове на администрацията, които ще започнат изготвяне на проект на Общинския план за развитие за периода 2014 -– 2020 година. Във всяка от групите могат да участват и представители на гражданското общество.

ОБЕЩАНО Във връзка с искане от “Кейбъл Тел” ($Близу”) за удължаване срока на договор за наем за 13 броя общински петна, съветниците настояха да бъдат изпълнени дадените преди 5 години обещания, които обаче не са залегнали в договор: изграждане на система за видеонаблюдение и осигуряване на безплатен интернет за училищата и детските градини във Велинград. Местният парламент определи срок за изпълнение от 1 година.

ВКТВ Общинският съвет предостави стопанисването, поддържането, експлоатацията и управлението на ВиК обектите, имотите и съоръженията, които са публична общинска собственост, на ВиК оператор - общинската фирма “ВКТВ”. Кметът Иван Лебанов ще сключи с управителя на “ВКТВ” Борис Голомехов договор за възлагане на стопанисването.

“ЗВЕЗДИ” Пореден скандал избухна във връзка с Програмата за управление на общинската собственост за 2013 г. От ОД предложиха допълнения към програмата с включването на няколко имота. От ДПС поискаха отлагане и повече информация за имотите. Директорът на “Общинска собственост” Георги Янев коментира искането с думите: “На някои съветници звездите им го говорят, да не посочвам и звездата” и така заформи нов пряк двубой с общинския председател на ДПС Мустафа Джамбаз. В крайна сметка точката бе отложена.

ПОЩА Съветниците преобразуваха от публична в частна общинска собственост сградата на Старата поща на центъра на кв. Чепино. Така бе дадено началото на процедура по продажбата на сградата чрез търг с тайно наддаване.

ЗЕМИ Случаят за обезщетяване със земеделска земя на наследниците на Исмаил Дидров, който чака решение на сесията вече 8 години, отново приключи без резултат. Съветниците гласуваха два пъти, но отхвърлиха искането за обезщетение, въпреки съществуващото решение на Окръжен съд - Пазарджик в полза на наследниците. Тъй като има много хора, които очакват обезщетение, бе взето решение през септември да се проведе извънредна сесия по темата.

РЕШЕНИЯ Приет бе докладът за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода октомври - декември 2012 г. От групата на ГЕРБ поискаха ОА да представи пълен списък на всички неизпълнени решения от началото на мандата на настоящия местен парламент с обяснения за причините.

ЕВН Общината даде съгласие “ЕВН” да изгради нов трафопост в озеленената площ зад спирката на градския транспорт на кръстовището на ул. “Иван Вазов” и “Св.св. Кирил и Методий”. Имотът от 16.2 кв.м. се актува като общинска собственост. Отпадна от дневния ред искането на “ЕВН” за намаляване цената на друг трафопост, изграден върху общинска земя. Съветниците не приеха точката да влезе в дневния ред, тъй като не са изтекли 6 месеца от нейното гласуване.

ФИТНЕС В Парка на освободителите срещу Сярна баня ще бъде изграден фитнес на открито. За целта общината ще подпише договор със сдружението “Спорт за всички”. Бъдещата нова спортна придобивка ще се ползва безплатно.

НАРЕДБИ Местният парламент одобри две наредби: за принудително изпълнение на заповеди на кмета за премахване, преобразуване и ремонтиране и за премахване на незаконни строежи. Новите наредби са свързани с изменения в ЗУТ, които дават повече права на общинските администрации във връзка с незаконните строежи.

ОУП Представен бе докладът за изпълнението на Общия устройствен план на Община Велинград за 2012 г., изготвен от главния архитект Тодор Енев.

ПРОЕКТИ Във връзка с удължаване на сроковете по два проекта Общинският съвет даде съгласие кметът на общината да подпише запис на заповеди. Към ДФ “Земеделие” общината ще обезпечи авансовото плащане по договора за проекта за нова ВиК мрежа в Грашево в размер на 2 372 460 лева. Към ОП “Регионално развитие” сумата е 380 843 лева по проекта за изграждане на защитено жилище за деца в риск.

СКИ Съветниците подкрепиха решение, според което правото на строеж, учредено на Ски клуб “Чепинец” през април 2007 г., е нереализирано и погасено по давност.

ВОДА Одобрена бе цената за право на прокарване на водопровод за минерална вода от “Лъки инвест” АД. Водопроводът е с дължина 415 метра, а сумата, която ще влезе в общинската хазна е1376 лева.

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8222