Обрат за Клептуза
Дата: Tuesday, April 02 @ 10:15:27 UTC
Topic:


Като единствена допълнителна точка в дневния ред на сесията на 28 март влезе предложението на Общинска администрация за обявяване на конкурс за идеен проект и инвестиционно предложение за сградите и езерата на Клептуза. Според проекто-решението трябваше да се обсъди и предложение за начина на ползването им - наем, концесия, публично-частно партньорство и др.


При обсъждането на точката от ГЕРБ предложиха да бъде обявен архитектурен конкурс за идеен проект, който да определи визуалната представа за реконструкция и обновяване на сградите, езерата и прилежащите територии, но да не се взима решение за начина на ползване. Според председателя на Общинския съвет Дияна Кехайова за начина на ползване трябва да се направи юридически анализ и допитване до велинградчани, защото в противен случай се залага бомба. Подобно предложение преди месец направи и кметът Иван Лебанов.
Съветниците Златко Златанов и Александър Гагов защитиха тезата, че Клептуза трябва да стане най-известният обект за туризъм в България. Според Зл. Златанов не трябва да се говори за реконструкция на сградите, а да се вкарат много пари, сегашните полуразрушени сгради на стария ресторант да се съборят и да се построят нови. София Ключкова от инициативния комитет “Да поработим за Велинград” заяви категорично, че Клептуза няма да стане казино. Наивно е, че някой ще дойде да вложи много пари и няма да строи хотели, опонира Ал. Гагов.
До обрат се стигна след изказването на главния архитект на общината Тодор Енев. Той обясни, че заради поети от общината ангажименти по европейския проект за парковете, в момента на Клептуза не могат да се извършва никакво строителство, което да засяга пространствата, които са ремонтирани по въпросния проект. Старите сгради са самосрутващи се и много опасни, тяхното укрепване би струвало много скъпо. Но дори да бъдат съборени като такива, “европейските плочки” са до основите на сградите и бъдещото строителство ще трябва да бъде само в тези рамки.
Арх. Енев подчерта, че към темата за Клептуза трябва да се подходи с нужното уважение и респект, за да не се срамуваме от бъдещите поколения. Той припомни, че Клептуза е една от зоните във вече приетия от Общинския съвет интегриран план за градско развитие и наскоро стана един от само 26-те такива планове на общини, получили ободрение от Оперативна програма “Регионално развитие”. Идеите за публично-частно партньорство или отдаване на Клептуза под наем взривяват аудиторията, смята главният архитект. Най-важното е, че благодарение на усилията на кмета и на общината, Клептуза има акт за публична общинска собственост. На базата на този акт Клептуза е включен в интегрирания план за градско развитие, с който можем да кандидатстваме за пари по европейски проекти. Това е добрата новина за велинградчани, защото е гаранция, че собствеността на Клептуза не може да бъде променяна. Европа дава пари и за проектиране, и за изпълнение на проектите, така че общината в момента може да бъде играч с парите на ЕС, обясни арх. Енев.
Съветниците прецениха, че се намират в променена ситуация и взеха решение да отложат точката. Очаква се да бъде насрочена извънредна сесия за Клептуза.
Елена Баева

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8227