Търсят се реални решения за реални проблеми
Дата: Tuesday, April 09 @ 08:24:42 UTC
Topic:


Реални решения за реални проблеми в 3 зони на Велинград - така главният архитект на общината Тодор Енев формулира стратегическата цел, заложена в интегрирания план за градско развитие. Този план е основа за проектите, по които Велинград ще може да кандидатства за европейски средства в периода 2014 - 2020 година и затова е определящ за бъдещото развитие на града.


На 4 април се състоя първата от предвидените общо четири пресконференции по проект “Устойчиво и интегрирано развитие на Велинград”. Проектът, за който “Темпо” е писал нееднократно, бе представен от директора на “Европейски програми” в Общинска администрация Радка Русева. Той е на стойност 500 000 лева и срок на изпълнение 30 месеца, които изтичат в края на 2013 г. На финала трябва да имаме изработен и одобрен от Оперативна програма “Регионално развитие” интегриран план с 3 зони на въздействие.
От името на фирмата-изпълнител “ТАУНПЛАН” архитект Александър Кирев проследи направеното досега. След извършения от експертите анализ на градската среда във Велинград и след публично обществено обсъждане, бяха определени зоните с най-изострени проблеми. Трите зони на въздействие, които вече са одобрени от Общинския съвет и от ОПРР, са:
1. Клептуза - от баня Чепино до “Кристал”
2. Градският център от жп-гарата до Вельова баня
3. Ромската махала Асфалтова база до Сярна баня
Интегрираният план определя стратегия за всяка от трите зони, като ще бъдат обсъждани и конкретни проекти, за които общината да търси европейско финансиране.
Главният архитект Тодор Енев изтъкна, че амбицията е да се подобри живота на хората в рамките на трите зони. За съжаление, зонирането не може да обхване целия Велинград, но ако в избраните зони се генерира растеж и заетост, те ще помогнат за развитието и рекламата на града. Арх. Енев призова велинградчани да не стоят настрани от обсъжданията по този проект и вместо да се сърдят, че не се чува техния глас, да се включат активно с даване на идеи за проекти. Сега е времето това да се случи, а няма съмнения, че ако повече хора участват с мнения и предложения, ще се получи по-пъстра и по-точна картина какво искат хората.
Обсъдена бе и темата, че в момента започва работа по изготвянето на още един план - Общинския план за развитие, който обхваща същия времеви период 2014 - 2020 г. Двата плана ще се правят паралелно и без да си пречат, подчертаха Р. Русева и Т. Енев. А всички велинградчани, които искат техните идеи да бъдат чути, могат да ги представят на пресконференцията на 12 април от 11 часа в общината.
Елена Баева

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8233