Община Велинград в подкрепа на кампанията “Да изчистим България за един ден”
Дата: Tuesday, April 16 @ 08:34:42 UTC
Topic:


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ
На 20 април 2013 г. предстои да се реализира инициативата на bTV “Да изчистим България за един ден”, целта на която е България да стане по-чиста, по-уютна и по-зелена.
Водени от тази идея, Община Велинград ще се включи в кампанията и ще бъде неин организатор на местно ниво. Във връзка с това Ви призоваваме и Вие да станете част от инициативата, като излезете на 20 април 2013 год. (събота) от 9.30 часа на посочените от Община Велинград места за почистване:


1.) За квартал КАМЕНИЦА - гр. Велинград:
1.1.) Замърсен терен с битови и строителни отпадъци между бивш “Завод за детски играчки” и кв. Асфалтова база. Да се уведоми собственика на пункта за изкупуване на кожи, който има ангажимент да организира хората от квартала за почистването на битовите отпадъци с гребла и ръчна уборка с чували.
1.2.) Замърсен терен с битови и строителни отпадъци от двете страни на дере Власа - нагоре по улица “Драва”. Почистване на битови отпадъци с гребла и ръчна уборка с чували.
1.3.) Замърсен терен с битови и строителни отпадъци от двете страни на бреговете на река Чепинска при Калъчов мост. Почистване на битови отпадъци с гребла и ръчна уборка с чували. 1.4.) Замърсени терени около пътя за градско депо за ТБО-Велинград. Почистване на битови отпадъци с гребла и ръчна уборка с чували.
1.5.) Замърсени терени около Гробищен парк кв. Каменица и по пътя към село Драгиново до мебелна фабрика “ДЕЙЗИ”. Почистване на битови отпадъци с гребла и ръчна уборка с чували.
1.6.) Замърсени терени район Буков дол - изходите на всички улици, водещи към ливадите. Почистване на битови отпадъци с гребла и ръчна уборка с чували.
2.) За квартал ЛЪДЖЕНЕ - гр. Велинград: 2.1.) Замърсени терени с битови и строителни отпадъци около границите на ОУ “Георги Бенковски” и бреговете на река Чепинска в този район. Почистване на битови отпадъци с гребла и ръчна уборка с чували.
2.2.) Замърсени терени с битови отпадъци около улица “Никола Вапцаров”, околовръстен път срещу бензиностанция “Коцан” и около новопостроения параклис до река Чепинска. Почистване на битови отпадъци с гребла и ръчна уборка с чували.
2.3.) Почистване на лесопарк “Вельова баня”: между ул. “Юндола” и пътя за банята и “Младежки парк” - между река Луковица и почивна база на “Трудещи се селяни” от растителни и битови отпадъци с гребла и ръчна уборка с чували.
2.4.) Почистване на лесопарк “БОР”: районите под SPA Hotel “Bor” и районите около паметника на Вела Пеева от растителни и битови отпадъци с гребла и ръчна уборка с чували.
2.5.) Почистване на “Зеления пояс” между двете страни на ул. “Димитър Талев”, от растителни и битови отпадъци с гребла и ръчна уборка с чували.
2.6.) Почистване на лесопарк “ДВОРЕЦА”: района под SPA Hotel “Dvoretsa” и района около бившето лятно кино от растителни и битови отпадъци с гребла и ръчна уборка с чували.
2.7.) Почистване на парка срещу бензиностанция “Петрол” от растителни и битови отпадъци с гребла и ръчна уборка с чували.
2.8.) Почистване на битови отпадъци по ул.”Кисловодск”, пътя към местността “Елените” и участъците около пътя от “Горски техникум” до комплекс “ЗОРА”.
3.) За квартал ЧЕПИНО - гр. Велинград: 3.1.) Почистване на парк “Клептуза”, районите около долното и горното езеро и в речното легло на р. Чепинска до дървения мост от растителни и битови отпадъци с гребла и ръчна уборка с чували.
3.2.) Почистване на парка срещу ж.п. гара Чепино, скатовете под ОУ “Неофит Рилски” от растителни и битови отпадъци с гребла и ръчна уборка с чували.
3.3.) Почистване на парка срещу спирка “8-ми март”(Паничките), от растителни и битови отпадъци с гребла и ръчна уборка с чували.
3.4.) Почистване на “Зеления пояс” между двете страни на ул. “Васил Левски”, от растителни и битови отпадъци с гребла и ръчна уборка с чували.
3.5.) Почистване на парковото пространство около баните - Чепино и включително и района около “Топилата” - Чепино от растителни и битови отпадъци с гребла и ръчна уборка с чували.
3.6.) Почистване на замърсени терени около пътя за пречиствателна станция за питейна вода на гр.Велинград (над хотел “Камена”).
3.7.) Замърсени терени в квартал “Анезица” - отговорник Емил Гайтанов, който да организира хората до почистват квартала.
4.) За всички останали населените места на община Велинград:
Кметовете и кметските наместници организират хората, които желаят да почистват замърсени терени в съответното кметство:
4.1.) Почистване на замърсени терени по улиците на селата.
4.2.) Почистване на замърсени терени около учебните заведения и административните сгради.
4.3.) Почистване на замърсени терени около входно-изходните пътища на съответното населено място и самите общински пътища.
4.4.) Почистване на замърсени терени около закрити селски сметища за битови отпадъци.
4.5.) Почистване замърсени терени по бреговете на реките и потоците в и извън населените места. 4.6.) Почистване на замърсени терени на места за отдих и почивка - заслони, барбекюта, летовища и др.
Почистването на всички замърсени терени и райони се извършва на доброволни начала от гражданите на община Велинград!
Община Велинград ще осигури найлонови чували и ръкавици на доброволците, които желаят да се включат в инициативата “Да изчистим България за един ден”.
Чувалите ще могат да се получат на 19 април 2013 г., петък, от 9.00 часа до 16.30 часа в стая №9, 1-ви етаж на стара сграда на община Велинград от г-н Салих Мехмедов Чолаков.
В самия ден на почистването 20 април 2013г. (събота от 9.30 часа до 17.00 часа) чували и ръкавици ще могат да се получават в новата сграда на община Велинград от дежурния по община.
При получаването на чувалите и ръкавиците задължително да се посочи района, на който ще се извърши почистването, за да може след това фирмата по чистота да извози всичките отпадъци на градското депо.
Всички граждани, които не са получили чували и ръкавици, ще могат да почистват и събират отпадъците на купчинки, като след това се обадят на телефон 5-44-45 или на GSM: 0878-932-071 или 0878-932-048 за изпращане на бордова кола за вдигане и транспортиране на събраните отпадъци до градско депо.
Събраните отпадъци в чувалите по възможност да се завържат с цел предотвратяване на повторното им разпиляване. Чувалите с отпадъците да се поставят до контейнерите за отпадъци за извозването им на градско депо.
Да се информира фирмата по чистота за извозване на отпадъците на телефони: 0359-5-44-45 или на GSM: 0878-932-071 или 0878-932-048.
Ако ние не се погрижим за нашата природа и мястото, където живеем, няма кой да го направи. Да почистим и съберем разпилените от нас отпадъци по районите и парковете на Велинград. Да мислиш за околната среда означава да мислиш за себе си. Нека заедно превърнем Велинград в едно по-чисто и уютно място за живеене и за приятна почивка и отдих на нашите гости.
ИВАН ЛЕБАНОВ, Кмет на Община Велинград

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8255