Актуален брой

Предишен брой
Tuesday, June 08
· Бъдещето на парка при Паничките предизвика обществен сблъсък
· Празници на културата‘2021: само 5 дни и в икономичен вариант
· Населението на областта намалява
· Имунизираните могат да преиздават сертификатите си през сайта на НЗИС
· Кметът възобновява приемния ден за граждани
· КРИМИ ХРОНИКА 08.06.2021
· Велинград почете Ботев и героите на българската свобода
· Песента на теснолинейката 100 години по-късно
· Голям концерт и поредни награди в Деня на детето
· Три повода за гордост и празник в НПГГС „Христо Ботев
· Цветя и музика в памет на Николай Гяуров
· Малки обяви: 08.06.2021
· Липсва поглед и политика на общината за зелените площи
· Отлично представяне на талантите от НЧ „Отец Паисий–1893“
· Доброволци обновиха парка в центъра на Ракитово

Търсене в архивитеЗА КОНТАКТИ
email: tempovelingrad@abv.bg
тел. 0885 22 40 04
тел. 0882298008

ПРОДАВА СЕ

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ

Парламентарни избори 07.2021Цени за реклама

Търгове: Общинска администрация град Ракитово
Публикувано 2001-12-04 00:32:57 от Темпо


ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
Общинска администрация град Ракитово
област Пазарджик,
ул. “Иван Клинчаров” 58, тел.: 03542/3423, 3460, на основание чл. 34, ал. 6 и 7 от Закона за обществените поръчки и Решение - 2:
1. Възложителят отправя покана за участие в ограничена процедура за доставка на дизелово гориво
. 2. Всеки заинтересован кандидат може да подаде заявление за участие в предварителния подбор:
3. Заявлението за участие трябва да съдържа:
- документ за регистрация на кандидата
- доказателства за търговската репутация на кандидата
- копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година, с изключение на новорегистрираните и кандидатите, упражняващи свободна професия
- доказателства за техническата
възможност за изпълнение на обществената поръчка
- удостоверения от съответните компетентни органи относно отсъствието на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5. - декларация, че са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6.
4. Когато кандидат за участие в предварителния подбор е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал. 3 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
5. Заявлението се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или негов упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
6. При приемане на заявлението върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
7. Мястото за подаване на заявление за участие в ограничената процедура е Общинска администрация, ет. 1, Деловодство.
8. Срокът за подаване на заявленията е 10 декември 2001 година.
9. Критерии за подбор на кандидатите: Комплексна оценка:
Всяко предложение от кандидат трябва да съдържа упоменатите условия в чл. 27 (1) и точките, записани в тази алинея. * Спазени срокове по ЗОП при подаване на заявлението за предварителен подбор и участие в ограничена процедура. * Внесена парична гаранция след определяне на участниците и отправена покана за участие в ограничената процедура.
* Преференции и съвместни дейности с общината, предложени от доставчика.
Икономически най-изгодната офертна цена и разсрочено плащане при доставката, 50% от стойността на доставката до 31.12.2001 г. да се изплати след 01.01.2002 г. поради финансова затрудненост на общината.
*Други допълнителни примамливи за общината предложения от страна на доставчика като мероприятия, свързани с опазване на околната среда, безработицата.
Кмет на община Ракитово: Г. МихайловTuesday, June 15
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 15.06.2021
· Избираме между 22 листи с 217 кандидати за депутати
· Среща за логистиката на изборите и ваксините
· Време е вече да мислим
· МЗ включи общинската болница в проект за евросредства
· Катастрофа отне живота на 45-годишна жена
· КРИМИ ХРОНИКА 15.06.2021
· Делегация от ОАЕ посети Сърница
· Искаме да запалим хората не да чистят, а да пазят чистота
· Малки обяви: 15.06.2021
· За осми път „Красив роман е любовта“
· Дорково отново кани на фолклорен фестивал
· Награди за дамите от „Велина“
· Злато и признание в Хисаря
· Поредица от изяви и награди за ОДК
· Силен турнир за велинградските плувци
· ФК „Чепинец“ съществува, но не се развива
· Мини волейбол в Панагюрище
· Стартира футболен турнир „Велинград 2021“
Tuesday, June 08
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 08.06.2021
 
Всичко за велинград