Актуален брой

Предишен брой
Tuesday, June 08
· Бъдещето на парка при Паничките предизвика обществен сблъсък
· Празници на културата‘2021: само 5 дни и в икономичен вариант
· Населението на областта намалява
· Имунизираните могат да преиздават сертификатите си през сайта на НЗИС
· Кметът възобновява приемния ден за граждани
· КРИМИ ХРОНИКА 08.06.2021
· Велинград почете Ботев и героите на българската свобода
· Песента на теснолинейката 100 години по-късно
· Голям концерт и поредни награди в Деня на детето
· Три повода за гордост и празник в НПГГС „Христо Ботев
· Цветя и музика в памет на Николай Гяуров
· Малки обяви: 08.06.2021
· Липсва поглед и политика на общината за зелените площи
· Отлично представяне на талантите от НЧ „Отец Паисий–1893“
· Доброволци обновиха парка в центъра на Ракитово

Търсене в архивитеЗА КОНТАКТИ
email: tempovelingrad@abv.bg
тел. 0885 22 40 04
тел. 0882298008

ПРОДАВА СЕ

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ

Парламентарни избори 07.2021Цени за реклама

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ МИГ «БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД»
Публикувано 2019-06-06 14:09:22 от Темпо


ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 „Местна Инициативна Група - Белово, Септември, Велинград“
кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.3„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура чрез подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград - повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение“


Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.
Процедурата се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП РЧР и обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични цели:
Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”
Специфична цел 1 „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване“
Целта на настоящата процедура е повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и със специални потребности.
В рамките на процедурата ще се финансират следните основни дейности:
Дейност 1: Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда; услуги за възрастни хора (включително
самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания и други уязвими групи от населението.
Дейност 2: Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи.
Дейност 3: Местни социални дейности за социално включване.
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ МИГ «БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД»

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Белово, Септември, Велинград.
Кой може да кандидатства
Кандидатът може да бъде:
* Доставчик на социални услуги
* Доставчик на здравни услуги
* Община Белово, община Септември, община Велинград
Партньорствата са възможни, но не са задължителни.
Партньор може да бъде:
* Неправителствена организация;
* Доставчици на социални услуги;
* Доставчици на здравни услуги;
* Община Белово, община Септември, община Велинград.
Общ разполагаем индикативен бюджет по тази покана: 680 000,00 лв.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: www.migbsv.bg
Краен срок за представяне на предложенията: 05.07.2019 г., 17:30 часа
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.Tuesday, June 15
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 15.06.2021
· Избираме между 22 листи с 217 кандидати за депутати
· Среща за логистиката на изборите и ваксините
· Време е вече да мислим
· МЗ включи общинската болница в проект за евросредства
· Катастрофа отне живота на 45-годишна жена
· КРИМИ ХРОНИКА 15.06.2021
· Делегация от ОАЕ посети Сърница
· Искаме да запалим хората не да чистят, а да пазят чистота
· Малки обяви: 15.06.2021
· За осми път „Красив роман е любовта“
· Дорково отново кани на фолклорен фестивал
· Награди за дамите от „Велина“
· Злато и признание в Хисаря
· Поредица от изяви и награди за ОДК
· Силен турнир за велинградските плувци
· ФК „Чепинец“ съществува, но не се развива
· Мини волейбол в Панагюрище
· Стартира футболен турнир „Велинград 2021“
Tuesday, June 08
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 08.06.2021
 
Всичко за велинград