Актуален брой

Предишен брой
Tuesday, November 22
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 22.11.2022
· В годината на местните избори такса смет остава без промяна
· Политическа математика: Хартиените бюлетини - разровиш ли ги, ще мирише
· Ремонтът на ул. „Бачо Киро“ е напът да взриви търпението на хората
· В ОИК - Ракитово постъпи сигнал срещу кмета
· СХР алармира за лошото състояние на пътя Велинград - Варвара
· Общинската болница погаси половината от наследения дълг и получи отсрочка от НЗО
· Комисия подготвя Областна аптечна карта
· Различният час на класа
· Образование отвъд граници
· КРИМИ ХРОНИКА 22.11.2022
· Малки обяви: 22.11.2022
· Монтирани са първите 9 пейки в парка на болницата
· Ракитово посреща Коледа с базар и ледена пързалка
· Във Велинград се проведе семинар на медицински специалисти и здравни медиатори

Търсене в архивитеЗА КОНТАКТИ
email: tempovelingrad@abv.bg
тел. 0885 22 40 04
тел. 0882298008

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ

Цени за реклама

В община Велинград: 15.9 висшисти, 1.5% неграмотни, 21.5% безработни
Публикувано 2022-11-15 10:39:19 от Темпо


Отдел „Статистически изследвания - Пазарджик“ към НСИ продължава да публикува данни от Преброяване 2021. Поредната информация е за образователната структура и за икономическите характеристики на населението в област Пазарджик. Ето част от данните:
ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО
* Към 7 септември 2021 г. в област Пазарджик броят на лицата с висше образование е 36 387, или всеки шести (16.9%) е висшист. В сравнение с предходното преброяване относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 4.5 процентни пункта. Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол. Относителният дял на жените с висше образование достига 20.4%, а на мъжете - 13.1%, като в сравнение с 2011 г. се увеличава съответно с 5.4 и 3.4 процентни пункта.


* Значителни са различията и в образователната структура на лицата по местоживеене. Докато относителният дял на лицата с висше образование в градовете е 21.7%, то в селата е 9.2%. В област Пазарджик най-висок е относителният дял на висшистите в общините Пазарджик (21.0%), Пещера (17.5%) и Панагюрище (17.0%), а най-нисък в Лесичово (7.9%), Ракитово (8.6%) и Сърница (10.8%). В община Велинград делът на хората с висше образование е 15.9%.
* Продължава положителната тенденция на намаляване на лицата с ниско или без образование. В област Пазарджик лицата с начално, по-ниско и без образование са 27 069. Спрямо 2011 г. относителният дял от населението на 7 и повече навършени години с ниско или без образование намалява съответно с 6.1 проценти пункта.
* Грамотността се дефинира като умението да се чете и пише и е традиционен въпрос в преброяванията на населението. Делът на неграмотното население е по-висок в селата (2.3%) отколкото в градовете (0.9%). В област Пазарджик с най-висок относителен дял на неграмотно население са общините Батак, Ракитово (с по 2.2%) и Пещера (2.0%), а с най-нисък са общините Белово (0.2%), Стрелча (0.3%) и Панагюрище (0.5%). Делът на неграмотните в община Велинград е 1.5%.
ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО
Всички данни за икономическите характеристики на населението се отнасят до положението на лицата на пазара на труда към периода 31 август - 6 септември 2021 г. През наблюдавания период в област Пазарджик има 99 751 икономически активни лица на възраст 15 и повече навършени години, или 43.4% от населението в областта. От тях 84 399 са заети, а 15 352 са безработни.
* Относителна мярка за степента на участие на населението в пазара на труда е коефициентът за икономическа активност, изчислен като отношение на броя на икономически активните лица към населението във възрастовата група 15-64 навършени години. Общо за страната коефициентът на икономическа активност e 69.7%, докато за област Пазарджик този коефициент е 67.0%. С най-висок коефициент на икономическа активност е област София (столица) - 78.6%, следвана от Габрово - 73.5%, и Перник - 72.1%. Най-нисък е този показател в областите Кърджали - 54.1%, Силистра - 60.6%, и Сливен - 61.1%.
* Коефициентът на заетост, изчислен като отношение на броя на заетите лица към населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години, е 62.6% за страната при 56.6% за област Пазарджик. С най-висок коефициентът на заетост в област Пазарджик e община Панагюрище с 66.3%, следвана от общините Пазарджик и Пещера, съответно с 61.2% и 60.5%, а с най-нисък са общините Лесичово (39.3%), Ракитово (42.7%) и Сърница (46.9%). За община Велинград коефициентът на заетост е 49.1%.
* През наблюдавания период в област Пазарджик най-много лица са заети в икономическите дейности „преработваща промишленост“ - 22 084, или 27.2%, „търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 11 536, или 14.2%, и „държавно управление“ - 5 278, или 6.5% от заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години. Разпределението по професии показва, че най-много заети в област Пазарджик има в клас „персонал, зает с услуги за населението и търговия“ (18.5%), следва клас „машинни оператори и монтажници“ (16.4%) и „професии, неизискващи специална квалификация“ (16.1%).
* През наблюдавания период безработните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 15 025 хиляди. Мъжете са 8 074, или 53.7%, а жените 6 951, или 46.3%. Коефициентът на безработица, изчислен като отношение на броя на безработните лица към икономически активното население във възрастовата група 15 - 64 навършени години, е 10.1% общо за страната и 15.6% за областта. В област Пазарджик коефициентът на безработица е най-нисък в общините Белово - 2.3%, Брацигово - 8.8%, и Панагюрище - 9.2%, а най-висок е в Лесичово - 50.0%, Сърница - 35.4%, и Ракитово - 28.2%. За община Велинград коефициентът на безработица е 21.5%.
* През наблюдавания период в област Пазарджик незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 - 29 навършени години са 27.2% от населението на същата възраст, при 21.7% за страната.
* Публикувани са и данни за икономическата активност на населението по общини. В община Велинград общият брой хората от 15 до 64 г. е 20 851, като 10 248 от тях са заети, 2802 са безработни, а 7801 са икономически неактивни. За община Ракитово общият брой е 8 864, от които 3785 - заети, 1483 - безработни и 3596 - икономически неактивни. За община Сърница общият брой е 3332, като 1562 са заети, 856 безработни и 914 икономически неактивни.
ТемпоTuesday, November 29
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 29.11.2022
· „ВКТВ“ трупа нови загуби, задължения и проблеми
· Кметът на Ракитово остава на поста, ОИК не успя да го отстрани
· СЕСИЕН ОБЕКТИВ 24.11.2022
· Pазпределиха още неосигурени милиони за капиталови разходи
· Зелена градска мобилност - засега само в бъдеще време
· Само 9 възрастни и 5 деца са настанени досега в новите социални жилища
· Общината избра изпълнители по проект за интеграция
· КРИМИ ХРОНИКА 29.11.2022
· „НИЛЕТ“ изчисли колко отпадъци трупа Велинград в река Чепинска
· Четвърти пленер по живопис - запазената марка на хотел „Деви“
· Малки обяви: 29.11.2022
· Убедителен „Чепинец“ в Лозен
· В Самоков клуб „Торнадо“ се пребори за три медала
· Пореден успех на бойците от Ракитово
· Ясни са първите победители в ученическите игри по волейбол
· Книга, орисана от Арабчал и Сюткя
· На тържествен концерт в Батак
· Заедно на празника
· Ученици от Ракитово с награди от конкурса „Въведение Богородично“
 
Всичко за велинград