Актуален брой

Предишен брой
Tuesday, January 31
· Новият клуб по еър бадминтон започва с големи амбиции
· Още победители в игрите по тенис на маса
· „Мишел“ игра в престижен турнир по футзал
Tuesday, January 24
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 24.01.2023
· Световен рекорд с велинградско участие
· Концесия лесно се дава, но трудно се прекратява
· Падна заповед на РДНСК за премахване на ресторант на Клептуза
· Община Велинград обяви поръчка за обществен превоз на пътници
· Велинград става на 75 години
· Рибар от Драгиново се удави в язовир „Малък Беглик“
· Кой ще спре вандалските прояви?
· КРИМИ ХРОНИКА 24.01.2023
· Равносметката на общинската болница за половин година
· Бабинден - традицията, която Велинград пази и тачи
· Велинград може да получи евросредства за младежки център

Търсене в архивитеЗА КОНТАКТИ
email: tempovelingrad@abv.bg
тел. 0885 22 40 04
тел. 0882298008

Цени за реклама

„НИЛЕТ“ изчисли колко отпадъци трупа Велинград в река Чепинска
Публикувано 2022-11-29 10:28:00 от Темпо


Рибарското сдружение „НИЛЕТ“ - Велинград вече е готово с анализа на събраните данни за замърсяване на река Чепинска. Това е част от работата на сдружението по проекта „Изграждане на съоръжения за улавяне на леките отпадъци (уловители) на повърхностния оток на река Чепинска“ по Програма „Политики за младежта в сферата на околната среда” („Младежи за околна среда“) на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).


В продължение на няколко години членовете на рибарското сдружение „НИЛЕТ“ с председател Антон Бояджиев наблюдават как проблемите с нерегламентираното натрупване на отпадъци по поречието на р. Чепинска се задълбочават. Целта на проекта им е чрез изграждане на уловители по течението на реката да оценят количествено отпадъците, които плуват по повърхността на водното течение.
В рамките на проекта са изградени два броя съоръжения за събиране на проби от реката (уловители). Първият е над Велинград - до Радонова баня, а вторият е под Велинград - преди с. Драгиново. Това дава възможност да се съберат данни за замърсяването на река Чепинска в района на Велинград. Данните се отнасят в голяма степен и за голяма част от Чепиското корито, защото преди втория уловител по река Чепинска се влива река Мътница, която преминава през населените места от община Ракитово.
Данните от уловителите се събират през 48 часа, като залагането им е извършено на 16 октомври 2022 г. - неделя. Избран е период на маловодие, съобразен с метеорологични данни, за да се оцени абсолютния минимум на способността на водния отток да увлича със себе си предмети.
От получените данни се вижда огромното съотношение между двата уловителя. На уловител №1 се задържат по няколко пластмасови шишета, докато на Уловител №2 се задържат множество шишета и различни по вид отпадъци като маратонки, стреч фолио, спукани футболни топки, колела от детски колички, врата от малак хладилник и др. Сметнато в годишен абсолютен минимум се получава 6,5 кг/ден Х 365 дни = 2372,5 кг годишно. И отново трябва да вземем предвид, малката извадка като точки от поречието. При залагане на повече на брой уловители несъмнено общото количеството отпадъци ще се увеличи значително.
Анализът на събраните данни показва, че средното превишение на отпадъците между двата уловителя е 69,5 пъти. Изводът е, че населените места оказват силно негативно влияние върху състоянието на коритото на река Чепинска. Цялото поречие от малко под парк Клептуза до вливането в река Марица е изключително замърсено. Събраните данни са само и изключително от оттока на леките отпадъци по реката. Строителни отпадъци, бяла и черна техника, опасни отпадъци (гориво - смазочни материали, химикали, бои и др.), текстил, автомобилни гуми и други тежки предмети не попадат в изследването.
Измерването на пробите е извършено от „НИЛЕТ“, а след това пробите са премерени в Сепарираща фабрика от Община Велинград. Получена е разлика от близо 10% в теглата: измерени от сдружението - 65.58 кг и измерването от фабриката - 60 кг. Това е изключително важно при евентуално бъдещо мащабно чистене на поречието на реката. Извозването на отпадъка струва пари на обществото, а мокрото тегло ненужно оскъпява тези дейност. Поради тази причина от сдружението препоръчват при почистване на речни корита по възможност отпадъците да престояват на площадка с цел изсъхване, а след това да се извозват и измерват.
В рамките на проекта от сдружение „НИЛЕТ“ са набелязали и мерки за опазването на река Чепинска. Изследването доказва огромното негативно влияние на населеното място върху реката. Различните съоръжения покрай пътя като отбивки, места за отдих и спирки, също се превръщат в проблем. Съответно самото разрешаване на проблема е комплексно и поставя редица отговорни и контролиращи институции под сериозен натиск. Ненавременното извозване на отпадъци по високите населени места спомага за нерегламентираното изхвърляне на отпадъци.
Освен в промяната на мисленето на хората вече е крайно необходимо и въвеждането на препоръчаните от Европейския съюз законодателни промени. Като основни мерки за опазването на реката от „НИЛЕТ“ посочват:
- Спазване на законодателството и местните наредби що се отнася до управлението на отпадъците.
- Безкомпромисно отношение към извършители на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци
- Точна и ясна стратегия за излизане от проблема. Разработване на план за почистване на речното корито от отпадъци като същевременно се осъществява и превенция.
- Активна информационна кампания в махалите и кварталите разположени до реките и деретата. Поставяне на повече съоръжения за събиране и извозване на отпадъци и най-вече навременното им извозване.
- Неизменно трябва да споменем правилното изчисляване на такса смет и внимателно планиране за изразходване на събраните средства.
Сериозен проблем, който пречи на развитието на река Чепинска като туристическа дестинация е, че нито едно населено място по поречието не е изградило пречиствателна станция за отпадни води. Проблемът важи с особена сила за Велинград. Тази част от поречието попада в Натура 2000, BG0001386 Яденица, Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. На практика имаме цяло поречие, приличащо на сметище в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Това е ясен сигнал, че борбата за опазване чистотата на река Чепинска трябва да продължи с усилията на институциите и на цялото общество.Tuesday, January 31
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 31.01.2023
· Общината пак иска 3 милиона лева назаем от държавата
· Клептуза: архивите на „Темпо“ разказват
· Общината пропусна шанс за европейски пари за „Клептуза“
· Жалко е, че виждаме всичко, но мълчим!
· През 1999 г. американци оценяват концесията на Клептуза на 10 милиона долара
· Съветник от ГЕРБ напусна местния парламент, закле се нов
· СЕСИЕН ОБЕКТИВ 26.01.2023
· 10-годишно момче направи щедро дарение за кампанията „Жълти стотинки“
· Здрава Каменова идва във Велинград с „Хитът на сезона“
· Изложба за 93-тия рожден ден на художника Борис Резов
· 300 000 лева за Културния календар за 2023 година
· Нов индекс подреди ТОП 100 на хотелите в България
· В Сърница откриха пункт за издаване на документи за самоличност
· Пореден рунд за общинската болница
· „Защити гората“ - платформа за сигнали от активни граждани
· Малки обяви: 31.01.2023
· КРИМИ ХРОНИКА 31.01.2023
· Поетесата Снежана Максудова: Когато пиша, аз съм тъжна
· Хаджи Башко - юнакът от село Баня (Чепино)
 
Всичко за велинград