Актуален брой

Предишен брой
Tuesday, January 31
· Новият клуб по еър бадминтон започва с големи амбиции
· Още победители в игрите по тенис на маса
· „Мишел“ игра в престижен турнир по футзал
Tuesday, January 24
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 24.01.2023
· Световен рекорд с велинградско участие
· Концесия лесно се дава, но трудно се прекратява
· Падна заповед на РДНСК за премахване на ресторант на Клептуза
· Община Велинград обяви поръчка за обществен превоз на пътници
· Велинград става на 75 години
· Рибар от Драгиново се удави в язовир „Малък Беглик“
· Кой ще спре вандалските прояви?
· КРИМИ ХРОНИКА 24.01.2023
· Равносметката на общинската болница за половин година
· Бабинден - традицията, която Велинград пази и тачи
· Велинград може да получи евросредства за младежки център

Търсене в архивитеЗА КОНТАКТИ
email: tempovelingrad@abv.bg
тел. 0885 22 40 04
тел. 0882298008

Цени за реклама

Преброяване‘2021: Здравен статус на населението в област Пазарджик
Публикувано 2023-01-17 09:30:27 от Темпо


Отдел „Статистически изследвания - Пазарджик” обяви окончателните данни от Преброяване‘2021 относно здравния статус на населението към 7 септември 2021 години в област Пазарджик.
Съгласно националното законодателство и методологията на преброяването въпросите по темата за здравния статус са доброволни, тоест на тях не са дали отговор всички преброили се.


Самооценка на здравето
На зададения въпрос „Как най-общо оценявате Вашето здраве?“ в област Пазарджик най-големи са броят и относителният дял на лицата, които самоопределят здравето си като добро - 99 199 (48.2%), следвани от много добро - 49 661 (24.1%), и задоволително - 39 027 (19.0%). Като лошо и много лошо оценяват здравето си съответно 8 142 и 1 561 души, или 4.0 и 0.8% (фиг. 1). Лицата, които са посочили, че не могат да определят, са 2 298 (1.1%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 6 024, или 2.9% от отговорилите лица
. Мъжете са по-позитивни и по-често определят здравето си като много добро и добро (75.2%) в сравнение с жените (69.6%). Значителни са различията в самооценката на здравето в зависимост от етническата група, към която се определят преброяваните лица. Определилите се като българи са най-критични при самооценката на своето здраве в областта. В сравнение с останалите етноси сред тях най-малък е делът на лицата, определящи здравето си като добро или много добро (71.1%). Най-позитивни са лицата от ромския етнос, 83.2% от които определят здравето си като много добро или добро.
Хора с ограничения
Към 7 септември 2021 г. в област Пазарджик 4 699 души, или 2.3% от лицата, отговорили на доброволния въпрос, са били силно ограничени при извършване на обичайните за хората дейности поради здравословен проблем през последните шест и повече месеца (фиг. 3). Ограничени, но не толкова силно, са били 11 598, или 5.6%. Не са били ограничени 169 300 души, или 82.2%. Не могат да определят 7 957 души, или 3.9%, а 12 358, или 6.0% от лицата не желаят да отговорят на въпроса.
Хора с увреждания
Към 7 септември 2021 г. в област Пазарджик призната трайно намалена работоспособност или степен на увреждане имат 21 754 лица. От тях 619 са деца, а 21 135 са лицата на възраст 16 и повече навършени години.
В зависимост от етническата група, към която се самоопределят, най-висок е интензитетът за турската етническа група - 145 на 1 000 са лица с увреждания. Сред българите на 1 000 души от населението на възраст 16 и повече години за 113 са установени увреждания. При ромите този показател е 107 на 1 000 души от населението на тази възраст. Стойността на коефициента за лицата, самоопределили се към други етнически групи - 125 на 1 000 души.
При децата най-висок е коефициентът на разпространение на уврежданията за ромската етническа група - 22 на 1 000 деца са с увреждания. Сред децата от българския етнос интензитетът е 17 на 1 000, като стойността му е по-ниска от този за турската етническа група (19 на 1 000).
Данните от Преброяване 2021 показват, че лицата с увреждания в област Пазарджик са с по-ниско образователно ниво в сравнение с тези, които нямат увреждания. Към 7 септември 2021 г. най-много лица с призната трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане има сред никога непосещавалите училище. Сред населението с незавършено начално образование на 1 000 души над 16 години 171 са с увреждания, а при децата - 23. Сходни са коефициентите на интензитет и за лицата с начално и основно образование. Много по-нисък е интензитетът на хората с увреждания, сред населението, което има по-висока степен на завършено образование. На 1 000 лица на възраст 16 и повече години със средно образование 107 имат намалена работоспособност/степен на увреждане. Най-ниско е равнището на този показател за лицата, които имат висше образование - 75 лица с увреждания на 1 000 души от висшистите сред населението на възраст 16 и повече години. Установените различия в разпространението на уврежданията сред населението с различна образователна степен може да се обясни с обстоятелството, че настъпилите увреждания на хората ограничават техните възможности за придобиване на по-високо образование и от друга страна, хората с по-ниско или без образование са изложени на по-голям риск за увреждане на здравето им в тяхната трудова заетост.
ТемпоTuesday, January 31
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 31.01.2023
· Общината пак иска 3 милиона лева назаем от държавата
· Клептуза: архивите на „Темпо“ разказват
· Общината пропусна шанс за европейски пари за „Клептуза“
· Жалко е, че виждаме всичко, но мълчим!
· През 1999 г. американци оценяват концесията на Клептуза на 10 милиона долара
· Съветник от ГЕРБ напусна местния парламент, закле се нов
· СЕСИЕН ОБЕКТИВ 26.01.2023
· 10-годишно момче направи щедро дарение за кампанията „Жълти стотинки“
· Здрава Каменова идва във Велинград с „Хитът на сезона“
· Изложба за 93-тия рожден ден на художника Борис Резов
· 300 000 лева за Културния календар за 2023 година
· Нов индекс подреди ТОП 100 на хотелите в България
· В Сърница откриха пункт за издаване на документи за самоличност
· Пореден рунд за общинската болница
· „Защити гората“ - платформа за сигнали от активни граждани
· Малки обяви: 31.01.2023
· КРИМИ ХРОНИКА 31.01.2023
· Поетесата Снежана Максудова: Когато пиша, аз съм тъжна
· Хаджи Башко - юнакът от село Баня (Чепино)
 
Всичко за велинград