Актуален брой

Предишен брой
Tuesday, June 01
· Общината ще предплати 2.2 милиона на „Еко-Титан“
· СЕСИЕН ОБЕКТИВ 27.05.2021
· Разпределиха местата в СИК за новите избори
· Празничен 24 май
· Започна втора кампания за набиране на преброители
· КРИМИ ХРОНИКА 01.06.2021
· Трима учители получиха почетно отличие „Неофит Рилски“
· Мисията да създадеш неизчерпаема любов към лесовъдската професия
· Празник на духовното извисяване
· Обучение в Португалия
· Където е било читалище, пак ще бъде
· Малки обяви: 01.06.2021
· Посади дърво
· Библиотекар за един ден
· Гяуров разказва: Хубостта на нашия край я няма никъде

Търсене в архивитеЗА КОНТАКТИ
email: tempovelingrad@abv.bg
тел. 0885 22 40 04
тел. 0882298008

ПРОДАВА СЕ

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ

Парламентарни избори 07.2021Цени за реклама

Търгове: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Публикувано 2002-04-08 12:50:27 от Темпо


ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 313/04.04.2002 г.
На основание чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 10 и чл. 12 и във връзка с чл. 34 и чл. 35 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, с настоящето
ОТКРИВАМ:
Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на четири броя леки автомобили за нуждите на Община Велинград, функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, при следните условия:
1. Предмет на обществената поръчка - доставка на четири броя леки автомобили за нуждите на Община Велинград, функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, на стойност до 20 000 лева, както слева: задължителни изисквания към автомобилите е да бъдат както следва - 1. Фолсваген Пасат (комби), 1.8 кубика, 66 kw, година на производство не по-рано от 1992 г., пробег не по-голям от 120 000 км; Ланча Дедра, 1.6 кубика, 65 kw, година на производство не по-рано от 1991 г., пробег не по-голям от 80 000 км; Форд Фиеста 1.4 кубика, 53 kw, година на производство не по-рано от 1991 г., пробег не по-голям от 110 000 км; Опел кадет (комби) 1.4 кубика, 55 kw, година на производство не по-рано от 1990 г.
2. Вид на процедурата - ограничен конкурс.
3. Срок и място на изпълнение на поръчката - доставката на леките автомобили да се извърши до тридесет дни след сключването на договора с изпълнителя на поръчката в търговския обект на изпълнителя.
4. Квалификационни изисквания към кандидатите - да имат поне една година опит при извършване на подобен вид поръчки. Кандидат за изпълнение на обществената поръчка може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения, които отговарят на условията по чл. 23 и чл. 24 от ЗОП. Кандидатът, който ще бъде определен за изпълнител на договора за възлагане на обществената поръчка, трябва да е регистриран като търговец по смисъла на Търговския закон.
5. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка - кандидатите да имат за предмет на дейност търговия с нови и употребявани автомобили.
6. Изисквания за качество - леките автомобили да отговарят на техническите характеристики, зададени от възложителя.
7. Начин за образуване на предлаганата цена, включително и за плащане - в съответствие с документацията цената да е в български лева и да включва всички разходи до търговския обект на Изпълнителя, включително и ДДС. Плащанията се извършват по банков път срещу представена фактура в счетоводството на общината, не по-рано от един месец след извършване на доставката.
8. Срок на валидност на предложенията - тридесет дни от датата за отваряне на предложенията.
9. Вид и размер на гаранцията за участие в откритата процедура - парична сума в размер на 200.00 (двеста) лева, внесени в касата на Общината.
10. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: най-ниската предложена цена на автомобилите.
11. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - Община град Велинград, бул. “Хан Аспарух” 35, 23.04.2002 г., 11.00 часа, малка заседателна зала, ет. II.
12. Място и срок за получаване на документацията за участие - Община Велинград, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа в “Деловодство” срещу 20.00 лева, платени в касата на Общината, ет. III, ст. - 43 до 19.04.2002 г.
13. Място и срок за подаване на документацията за участие - Община град велинград, всекВ работен ден от 9.00 до 17.30 часа, в “Деловодство”, в запечатан непрозрачен плик в срок до 22.04.2002 г., включително.
Да се изготви покана за участие в ограничения конкурс по реда на чл. 34 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки до следните фирми:
1. ЕТ “В-АУТО - ВАЛЕРИ ЦЕКОВ” - гр. София, жк Младост 1, бл. 48, вх. А, ет. 3, ап. 5. 2. ЕООД “РЕКО-КАР-ХРИСТОВ” - гр. София, жк Обеля, бл. 261, А-2
3. ЕТ “СТЕНЛИ 98” - гр. София, жк Овча купел, бл. 414, вх. Д, ап. 11 4. ЕТ “РУМИ-БОЙКО ЙОРДАНОВ” - гр. София, жк Разсадника, бл. 20 Б, вх. Б, ап. 30
5. ООД “ПАРК АУТО” - гр. София, жк Бъкстон, бл. 41, ап. 18.
Поканата за участие да се изпрати и до Агенцията за малки и средни предприятия, както и да се публикува в един местен вестник и да се огласи по подходящ начин и в други средства за масова информация. Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.
Кмет на Община Велинград: д-р Цветан ДафовTuesday, June 08
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 08.06.2021
· Бъдещето на парка при Паничките предизвика обществен сблъсък
· Празници на културата‘2021: само 5 дни и в икономичен вариант
· Населението на областта намалява
· Имунизираните могат да преиздават сертификатите си през сайта на НЗИС
· Кметът възобновява приемния ден за граждани
· КРИМИ ХРОНИКА 08.06.2021
· Велинград почете Ботев и героите на българската свобода
· Песента на теснолинейката 100 години по-късно
· Голям концерт и поредни награди в Деня на детето
· Три повода за гордост и празник в НПГГС „Христо Ботев
· Цветя и музика в памет на Николай Гяуров
· Малки обяви: 08.06.2021
· Липсва поглед и политика на общината за зелените площи
· Отлично представяне на талантите от НЧ „Отец Паисий–1893“
· Доброволци обновиха парка в центъра на Ракитово
· Висока оценка за представянето на КСТ „Импулс Велинград 2002“
· „Невъзможното за други за нас е само трудно“
Tuesday, June 01
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 01.06.2021
· Трите общински фирми са в незавидно финансово състояние
 
Всичко за велинград