Западните Родопи - огромен, но недооценен ресурс за туризъм
Дата: Tuesday, December 09 @ 10:04:26 UTC
Topic:


Ако в Кръстава и околните села имаше работещ поминък, реакцията на местните хора по темата за волфрамовата мина щеше да бъде различна. Един нов проект на сдружение “Байкария” залага на превръщането на алтернативния туризъм в поминък за много хора в Западните Родопи. Той бе представен в Туристическия информационен център във Велинград на 4 декември 2014 г. от Васил Тодев. Проектът е започнал през ноември и ще продължи година и половина с финансовата помощ на три държави, които не са членки на ЕС, но подкрепят европейското икономическо пространство - Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.


Основната цел е заедно с хората от района да се изработят стъпки за развитие на устойчиви туристически практики. Проектът обхваща най-западната част на Родопите, заключена между Велинград, Сърница, Доспат, Девин и Пещера. “Байкария” работи вече 15 години в Родопите, познаваме територията и я възприемаме като едно цяло, като общ ресурс, от който можем да черпим всички”, каза Васил Тодев. Въпросната територия е една от най-големите компактни иглолистни гори в Европа. Тя обхваща една 10% от целите Родопи, но точно тук са 4 от общо 9-те природни резервата в планината: Мантарица, Беглика, Дупката и Купена. Два от тези резервати са включени в мрежата на ЮНЕСКО “Човек и биосфера”.
В същото време това е ресурс, който не се оценява достатъчно добре и не се използва пълноценно от местното население. На пръстите на едната ръка се броят предлаганите туристически атракции и услуги, свързани с околната среда: ракитовското сдружение “Суткя”, което работи за пещерата “Лепеница”, конната база “Сивек” във Велинград, “Байкария” на Беглика, пещерата “Снежанка” край Пещера и Ловно-рибарското дружество в Девин. Факт е, че има голям потенциал, но се използва малка част от него. Като първа задача на проекта В. Тодев постави опознаването на природните ресурси, тяхното опазване и включване в туристически продукти. Ключова роля тук има човешкият фактор и затова трябва да се създават професионалисти, които да умеят да представят региона по начин, интересен за туристите (задължително и на чужд език). Ако искаме след 10 години повече хора да знаят за тази част на Родопите, трябва сега да се създаде нужната организация и затова проектът ще търси такива хора и ще организира поредица от работни срещи. Колкото повече хора работят за тази кауза, толкова по-големи са шансовете - “Сговорна дружина планина повдига”.
Втора важна задача на проекта е да изгради образ на планината, като основни “камъни” са няколко характерни за района растителни и животински видове: ендемични лечебни растения, кафява мечка, вълк, дива коза, глухар, трипръст кълвач. За идентифицирането на видовете и за управление на горския ландшафт в унисон с развитието на туризма ще се работи съвместно със седемте горски стопанства на територията на Западните Родопи. Практиката до момента показва, че често маркираните маршрути за планинско колоездене се унищожават заради дърводобив, така че трябва диалог.
Трета съществена част от проекта е работата с деца. Вече 5 години “Байкария” организира приключенски лагери за деца край язовир “Голям Беглик”, така че има нужния опит. Опитът пък от 3 кампании за почистване около язовира, при което са събрани около 30 тона отпадъци, показва, че не трябва да се изпуска екологичното възпитание в детска възраст. Те са хората, които ще са стопани на Западните Родопи след 20 години, така че сега трябва да ги възпитаме да уважават природата. Затова в рамките на проекта е залегнало провеждане на лагери сред природата, за да видят децата какво имаме около себе си.
За популяризирането на района са предвидени пътуваща фотоизложба, фотоалбум за природното и културно-историческо наследство и създаване на сайт, който за покаже Западните Родопи пред света.
За разлика от много други представяния на проекти, този път се разгоря истинска дискусия за състоянието и бъдещето на туризма, за образа на Велинград и как го представяме пред нашите гости, за нуждата курортът да не се затваря в рамките на хотели и СПА. Васил Тодев обърна поглед към тенденциите в европейските страни, където расте броят на туристите на възраст 25-35 години, които след натоварената работна седмица искат в свободното си време да се занимават с интересни дейности на открито. Нашето богатство е дивата планина - време е и от нас зависи да опознаем и развиваме този безценен ресурс и дар от природата.
Елена Баева

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=10127