Финансовото министерство дава 102 000 лева за парно на училище
Дата: Tuesday, September 21 @ 17:23:18 UTC
Topic: Общество и наука


С входящ номер от 10.09.2004 г. в Общината е получено писмо от Министерството на финансите (МФ), в което се съобщава, че се предоставят 102 000 лв допълнителни средства от Републиканския бюджет за 2004 г., разпределени като целеви средства за основен ремонт на общински училища. В приложение към писмото е посочена справка за разпределяне на тези средства за ремонти, които са по предложение на Министерството на образованието. Средствата са за ОУ “Христо Ботев” - Велинград и са за постигане на енергийна ефективност. В писмото е посочено още, че отпусната сума не може да бъде пренасочвана за други обекти.
В основната сграда на ОУ “Христо Ботев” в Каменица вече няколко години действа парна инсталация, която ползва топлата вода от извор “Власа”. Ръководството на училището заедно с Общината и чрез МОН отдавна работеше за идеята и малката сграда на учебното заведение, в която учат децата от I до III клас, да бъде отоплявана по същия начин, но с топла вода от извор “Мизинка”. Сега средствата са осигурени, предстои те да бъдат усвоени по възможно най-бързия начин, защото това трябва да стане до края на бюджетната 2004 г. Предстои изготвянето на проект, след което ще се обяви конкурс по Закона за обществените поръчки за избиране на фирма-изпълнител, което ще отнеме още време. В най-добрия случай, при бързо развитие на ситуацията, работата по парната инсталация ще започне през втората половина на октомври. Докато времето е още хубаво, ще се прокопае трасето от извора до училището, ще се построи помпена станция, а в последния етап ще се приключи с монтирането на тръбите и радиаторите в сградата на учебното заведение.
ТемпоThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1016