10-годишен договор за снегопочистването връзва ръцете на общината
Дата: Tuesday, February 02 @ 10:00:38 UTC
Topic:


Съветниците от “Бъдеще за община Велинград” внесоха питане до кмета Костадин Коев по проблемите на зимното почистване на уличната мрежа. На сесията на 28 януари кметът представи писмен отговор, в който подчертава, че на 16 февруари 2009 г. е сключен 10-годишен договор за зимното поддържане на уличната мрежа във Велинград с фирма “Еко Титан”.

В този договор не е дадена възможност на общината като възложител да го прекрати едностранно при виновно неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя. По договора “Еко Титан” е длъжна да почиства 241 улици във Велинград, като по оперативен план-график са избрани по степени на важност и ред на почистване. Дейностите по снегопочистването и опесъчаването според договора се заплащат не на реално и качествено извършена работа, а на машиносмяна за период от 5 месеца. Така предвидената сума от 58 880 лева за зимно почистване при екстремни ситуации може да бъде усвоена за 10 дни по 24-часова смяна. В договора липсват методика и критерии като: дължината на улиците в километри, допустима дебелина на снежната покримка за започване на снегопочистване и след него, не са посочени дейности за предпазване от заледявания и срок за тяхното изпълнение, не са предвидени химически вещества за справяне с проблема и общината не може да задължи фирмата да ги закупи. Описаните в договора и графика машини не отговарят на действителните. Липсва и условие при възникване на ПТП или щета фирмата да носи отговорност за причинените вреди. Съществени пропуски има и в изготвения на 4 ноември 2015 г. от инж. Живков и врид кмета Ат. Хрисчева оперативен план-график. Контролните функции по снегопочистването от ноември 2014 г. са възложени на инж. Петър Кондев, а при последния снеговалеж в контрола са се включили голяма част от настоящите общински служители. При повишаване на температурите техника на “Еко Титан” ще започне разчистването и на второстепенните и третостепенни улици.
В отговора си кметът К. Коев подчерта, че трябва да се вземат бързи и адекватни мерки за справяне със съществените липси в договора. В противен случай зимното поддържане на града до 2019 г. ще бъде без промяна, без ясно очертана методика и правила. Той призова с общинските съветници заедно да решат този общ проблем, за да се справят с подводните камъни, които са наследство от предишната изпълнителна власт. Кметът заяви още, че е готов на момента да скъса договора и вече е изпратил доклад по проблема до Агенцията за държавна финансова инспекция.
Елена Баева

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11383