Прокуратурата внесе обвинителен акт срещу бившата кметица на Ракитово
Дата: Tuesday, February 16 @ 09:09:48 UTC
Topic:


На 8 февруари 2016 г. Апелативна прокуратура - Плавдив съобщи, че Окръжна прокуратура-Пазарджик е внесла обвинителен акт в съда срещу Емилия Еленкова, бивш кмет на община Ракитово. Тя е обвинена, че при условията на продължавано престъпление е нарушила и не е изпълнила служебните си задължения в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - престъпление по чл. 282 и във връзка с чл. 26 от Наказателния кодекс.

Делото е било взето на специален надзор от Окръжна прокуратура-Пазарджик и от Апелативна прокуратура-Пловдив.
Обвиняемата Емилия Еленкова е предадена на съд за това, че в периода от 18 август 2011 г. до 8 септември 2011 г. , като кмет на община Ракитово, по проекта за реконструкция на общинския път Дорково - Дъното и на спортната зала в Костандово е сключила общо 3 договора преди отпускането безвъзмездна финансова помощ от ДФ “Земеделие“ и без да е било осигурено финансиране по друг ред. Договорите са били за изготвяне на документация за провеждане на открит конкурс по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, за управление и отчитане на дейностите по проекта и за упражняване на строителен надзор на обекта. Същите не били вписани по надлежния ред в регистрите и архива на Община Ракитово и преди сключването им не била проведена процедура по събиране на три оферти.
Обвиняемата Емилия Еленкова е предадена на съд и за това, че на 2 септември 2011 г. сключила и други два договора по два проекта за основен ремонт на сградата на Градска баня в Ракитово, включително на водопроводната, канализационната, електрическата и отоплителната инсталация. За тяхното изпълнение също не е било осигурено финансиране, договорите не били вписани в регистрите и архива на Община Ракитово и преди сключването им не е била проведена процедура по събиране на три оферти.
Разследването е установило, че от деянието са настъпили значителни вредни последици - имуществени в размер на 256 297 лева (присъдени суми за заплащане от Общината по осъдителни решения), и неимуществени - смущения в нормалното функциониране на органа на местна власт и управление, компрометиране на авторитета му и разколебаване на доверието на гражданите в него. Престъплението е извършено с цел да се причини вреда на общинския бюджет и да се набави облага за фирмите - изпълнители на проектите.
По отношение на обвиняемата Емилия Еленкова е взета мярка за неотклонение “парична гаранция” в размер на 20 000 лева.
По делото са разпитани над 30 свидетели, изготвени са заключения по графична и съдебно-икономическа експертиза и др. Предстои Окръжен съд-Пазарджик да насрочи съдебно заседание по делото.
Темпо





This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11411