След дебати и обрати общинските наеми скачат само с 20%
Дата: Tuesday, December 21 @ 08:59:45 UTC
Topic: Политика


Повече от час продължиха дебатите в Общинския съвет по внесения промяна на базисните наемни цени с 4 варианта за увеличение на цените от 20 до 200%.
Председателката на Икономическата комисия Боряна Белухова цитира справка от администрацията, според която събираната месечно сума от наеми е скромна - около 8600 лева. 80% от наемите са само за земя, върху която са поставени павилиони. Чакаме от администрацията стратегия за павилионите, ако сега вдигнем драстично наемите, това ще рефлектира върху най-дребния бизнес, заяви г-жа Белухова. Тя посочи, че базисните цени са едно, но ако има интерес към съответния обект, при конкурсите се достигат справедливи пазарни цени и договорите се сключват по тях. Затова направи предложение да се изготви икономически анализ и прогноза дали събираемостта при увеличение от 100% няма да падне, а дотогава точката да бъде отложена.
Против вдигането на наемите бе и Ек. Каферинова, която подчерта, че Общинският съвет има и социална функция и не бива да се смята само колко ще прибере общината, а и какво е социалното положение на наемателите. Съветникът Ат. Водев поиска да бъдат диференцирани обектите, за да има точна картина преди взимане на решението.
На обратното становище беше Заварин Маров, който поиска да не се отлага, защото и самите наематели споделят, че трябва да им вдигнат наемите. “Рано е за избори!”, апострофира колегите си и Георги Михайлов, който от името на Комисията по общинска собственост предложи в централната зона и на Пазара наемите да се увеличат със 100%, в разширения център с 50% и за всички останали зони с 20%. Имаше и други идеи за конкретните цифри на увеличението, но след спорове и умувания бе прието предложението на Г. Михайлов.
Още на следващата точка от дневния ред обаче се стигна до ситуация, в която току-що приетото решение бе отменено и се стигна до нов вариант - увеличение на всички базисни наемни цени само с 20%. Конкретният повод бяха молби за удължаване на договорите от 7 фирми, наематели на магазини на Кооперативния пазар. Според измененията в Закона за общинската собственост вече има възможност за сключване на анекси към договорите за наем. Проблемът възникна заради това, че според стандартния текст на договорите за наем цената се увеличава с процентното увеличение на базисните цени. В конкретния случай наемните цени са много над базисните - между 150 и 366 лева месечно, тоест при 100% увеличение те стават между 300 и 800 лева. Красимир Ангелов, един от наемателите, заяви от името на всички, че не може наемите във Велинград да са като по “Витошка”. Нека да се гледа реалното положение в града, пазарните цени на наемите са между 5 и 11 лева. Ако увеличението е в рамките на 20% всеки от наемателите е склонен да окаже помощ на общината, заяви г-н Ангелов и посочи, че той ще дари цифров апарат последен модел на Историческия музей и по 50 снимки месечно безплатно за създаване на архив на музея, други ще помогнат на Детския център за рехабилитация и т.н. Д-р Цветан Дафов предложи предишното решение да се преразгледа и да няма шоково увеличение. Без да противоречим на договорите, ако увеличим базисните цени с 20%, с толкова ще се увеличат и наемните цени при анексиране, предложи Б. Белухова. Димитър Гаджев поиска увеличение от 30%, но съветниците се обединиха около решението за 20%.
Казусът с магазините на Пазара породи и друг проблем: щом има възможност за анексиране без явяване на конкурс, ще има ли изобщо конкурси. Без да пуснем поне няколко обекта на пазара, само ще се пишем самаряни, но няма да имаме реална представа какви приходи от наеми може да събира общината, критикува Г. Михайлов. За да не мерят с различен аршин, съветниците решиха да няма конкурс и за складовете в Халите, а да се предложи анекс към досегашния договор. Премахваме търговете, такава ли ще е практиката занапред, попита И. Бабучи. Същият въпрос със сигурност си задават и много наематели на общинска земя или сграда.
Елена Баева
Вид общинската Стари цени Нови цени
собственост и зона
Земя за търг. дейност
Същински център 3.00 лв 3.60 лв
Разширен център 2.50 лв 3.00 лв
Общински пазар 2.40 лв 2.88 лв
Първа зона 2.00 лв 2.40 лв
Втора зона 1.60 лв 1.92 лв
Сгради за търг. дейност
Същински център 3.40 лв 4.08 лв
Разширен център 3.20 лв 3.84 лв
Общински пазар 3.00 лв 3.60 лв
Първа зона 2.60 лв 3.12 лв
Втора зона 2.00 лв 2.40 лвThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1170